Показват се публикациите с етикет песни. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет песни. Показване на всички публикации

четвъртък, 30 юни 2011 г.

Родопски песни. Записал Алексей Шулговски, 1903 г.

Родопски песни, Шулговски - 1903


Първите записи на фолклор в България с технически звукорегистриращи средства за научни цели датират от началото на XX в.
Учителят по пеене в трикласните станимашки училища Алексей Шулговски, родом от Украйна, записва с фонограф върху восъчни цилиндри народни песни от българското мюсюлманско население /Чепеларе, Богутево, Добралък, Павелско и др./ в периода между 1903 и 1906. Твърди се, че музикалният педагог и фолклорист е записал около 500 родопски народни песни с мелодии и текстове, от които са запазени само около 23 дешифрирани текста, публикувани в сп. “Родопски напредък” през 1906 г. [Витанова, 1967]. За съжаление, до нас не са достигнали оригиналните цилиндри със звучаща музика.


1. Гльодай ма, гльодай, любе ле мое - Чепеларе
2. Ют гулям Байрям до малак - Богутево
3. Стани ма, майчо йопрати - Чепеларе
4. Сношка си минах през ваши дворове - Чепеларе
5. Слънчице, ясну, пекливу - Чепеларе
6. Ситна е роса роснала - Чепеларе
7. Преследила, джанъм, млада невяста - Чокуркьой (Забърдо)
8. Надянала е плетени чорапе, ой пиле зарольу - Чепеларе
9. Мума сиди накрай река - Чокуркьой (Забърдо)
10. Кукувичкана кукува - Дряново
11. Калеазма е душла, коньо льо - Чепеларе
12. Кажи ми, кажи, горо лю - Дьовлен (Девин)
13. Каде е, мале, Фатминка, та хи са порти ключнати - Чепеларе
14. Йоти ма даде, мале ле - Пашмакли (Смолян)
15. За друм воарви, за друм пита, Незефинка моме - Чепеларе
16. Дуйни ма, вехни, бял ветар, докарай вакла гемийка - Чепеларе
17. Да та дадем, Фатме, терзиену - Чукуркьой ( Забърдо )Публикувани във WebFolk.BG - архив на БАН


2. Три ми са сватби станали от малък Байрем до голем
Публикувани в сп. Родопски Напредък, 1906 г.


Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

вторник, 21 юни 2011 г.

Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1954 г

Записвани от Алексей Шулговски (1903 г), проф. Райна Кацарова (1928 г), Йордан Стоянов (1926 г), Eлена Стоин (1954 г.)
в селата Барутин, Чавдар, Дьовлен (гр. Девин), Мугла, Давудьово (Давидково), Доспат, Кестенджик (Кестен), Колиби Дерджилери (Ждребово), Настан, Наипли (Буйново)

-------------------------------

Бела съм, бела, юначе
Калина мома, Калина
Карай, мале, кого караш
Минка е рано ранила
Немой ма, майко, провада
Оди ли на ново село
Заспала дилбер девойка
Болна лежи Незифинка
Айде, айде да бягаме
Дуйни ми, дуйни, силен ми вятер
Руфейко бялко, с кого шъ вървиш?
Кена йе чудо станало във Арда село големо
Изгори ма, изсуши ма, Фейминке ле, моме
Майчинко, мила майчинко, сърдитко ми е любено
Айшинку, чапкън девойко
Аман ми, аман, майчице, от сая чепкън девойка
Чирешка е цвет цветила
Събрали са, събрали, деветима терзии
Девойко, мари хубава
Ела се вие, превива
Я са, Гергино, йожени
Гизди се, кичи, Тодоро
Глава ли те боли, сино мой
Гледай ма, писан Мехметьо
Хайде моме, тува надолу
Ходил е юнак, ходил, целички девет години
Изсуши ма, дуветри ма, Фейминке ле, моме
Отишел ми е Караджа Каракадию на двори
Лено, сестро Лено
Наимаш ли са, бре Марку
Молих та, майчу, и молих, не можих да та измоля
Назифинка болна лежи, болна лежи, душа бере
Събрали са се, събрали от девет села големи
Сафие Сюлмана зовала, зовала гу е, рукала
Сахида се е загубил, нийде го нема на конак
Севдице мое, севдилна, къде са сбираш, тънуваш
Славейче, пъстро пиленце
Стани ми, Айшо, отвори, Айшинко
Сюлюлю, Сюлюлю, Сюлмане
Тодоро, мари хубава
Яжте и пийте, йолдашлар
Заспал юнак във гора зелена
Излези, майчо, погледни, кина ми носи рекана
Йолдашлар, беним кардашлар
Долнукрайско момиче, кара ли тебе майка ти?
Кольо е село разшенил на теткови му кьошкьове
Мари мучко, моймиченце
Мома седи на юдрове, на юдрове, на кьошкьове
Вчера ми ходих, майчинко, на долничкана махала
Вчера ходих, мале ле, на Марица на вода
Коне, коне, сиву коне
Защим си дошел, юначе
Кукувичана ми закука в честана гора зелена
Юнак си карат през село
Нема ли майкя, Дели Юмер
Кога са з Браим галейми
Йочи, йочи, пусти черни йочи
През подземи съм легнала
Стани ма, майчо, испрати сая утрена раничко
Йопери ми, бре джайнем, чеврицана
Юначе, лудо и младо, ко имаш севда на мене
Кажи ми, кажи, горо льо
Девойкя мари хубава
Лой чуло ли си, не ли си, какво е ново станало
Не ходи, момне ле, на вода
Сипи ми вино да пиям
Стани, девойкя, погледай
Йо ле ле брато, яла до мене
Юначе, лудо и младо
Кена е ново станало в Мемково село големо
Кадона седи в бахчона
Трендафиле, мойе любе
Заплакала е, джайнем, Стара планина
Заспала дилбер девойка
Какво е ново станало в среде Ескече
Мома е крала алтоне
Аман ми, аман, майчинко
Сипи ми вино да пия, девойко
Галихме са, пиленце
Росице, руса девойко
Сали е рано подранил
Ситна йе роса роснала
Торнала мома на врис на вода
Триста са пушки пукнали
Ясно е слонце огряло
Ала имам снашка
Севдалино моме
Девойко, мари хубава
Селим е меджьо збирал
Не фалем ти са, юначе
Легнала мома
Каде си сама торнала
Каленфирко дилберко, ти червена ябълко
Китчице, мари, китчице
Мари момиченце, ни мало, ни големо
Моме, моме, малка моме
Сечером темна е могла
Я га си одий надолу
Залюляла са Юрдана
Юнако, вакло юнако
Майчинко, мила майчинко
Заспала дилбер девойка
Я поизлизай, Яно мари, на куле, на дилбер калинджа
Алие, любе, Алие
Али паша е кондисал

.
.
.
-----------------------------------


Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

събота, 14 май 2011 г.

Сватбените родопски песни на българите мохамедани

Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

петък, 22 април 2011 г.

Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872

Из Български народен сборник, В. Чолаков - 1872
Ахъ Челеби - СмолянскоВиж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Васил Чолаков - Български народен сборник, 1872

Васил Чолаков - Български народен сборник, 1872

ахъ, ахъ-челеби, ахъ-челебийско, български, васил, народен, песни, приказка, сборник, устово, чолаков, скребатно, неврокоп, неврокопско, устово, пеперуда, перперуна, пеперуга, помаци, баяния, уроки, урочасване

понеделник, 18 април 2011 г.

Родопски песни - 14, 1907


Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 13, 1907

с. Павелско: 1. Макя на Митра думаше /Митро, майчина дощерьо/
с. Долно-Дерекьой (Соколовци): Събра ли са са
Речник с обяснителни бележки

Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)rodopski starini, родопски старини, боян добрев, Rhodopes, Родопи

неделя, 17 април 2011 г.

Родопски песни - 12, 1907

Чепеларе, Рупчоско: 1. Караджа са е пазарил, 2. Сюрия бяла и чоарна, 3. Да мога да та измаме /съотв. на  "Личко льо"/, 4. Гугукнало е гоалабче, 5. Фиска еа болна легнала, 6. Оти ти плачет очинки, 7. Немой ма майчо провада
Дован-хисар, Дедеагачко: 1. Любе Тудорке, 2. Сино ле, сино Стояне, 3. Хубава си, бяла Радо, 3. Петро льо, моя дощеару
Речник с обяснителни думи

Овенчо, вакъл карагьоз /Сюрия бяла и чоарна/


Личко льо /Да мога да та измаме/


Дощерьо, моя майчина, оти ти плачат очинки


Добро льо, моя дощеро - Немой ма майчо провада
Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 11, 1907Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 10, 1907

Народни песни от Одринско и Родопите
с. Дован-хисар, Дедеагачка каазаВиж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 9, 1906
Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 8, 1906

с. Ковачевица, Неврокопско

с. Сафтъще, Рупчоско


Поснисни са Шер планино (Поспусни се, Шар планино)
(Тъга на затворник към семейно огнище) 

 Мехмед попада зад Шар планина в девет годишен затвор. В тъгата си към родна земя и семейно огнище, той се моли на планината да се сниши и види своите домашни. Послушва го планината и Мехмет вижда и се научава, че дечицата му пораснали, едното пита за баща си, а другото за майка си, която била починала. 

Сега ми станват девет години, 
Мехмет ми лежи в тевна тевница, 
Хем си ми лежи, лежи и плаче:
 - Та поснисни са, Шер планину,
 да си ми видя нашена земя,
 нашена земе, старана макя,
 Първоно либе с дребни дечинки!

 Пуснисна си са Шар планина,
 Мехмет си видя теахнана земя,
 и си ми виде старана макя,
 На двор сидеше, ф роки даржеше,
 ф роаки даржеаша ду двенеа деаца.
 Едноно дяте си а питаша:
 - Йох ле ле, бабу, де ми е бобу?
 Пък си му баба окулну казва:
 - Твоен е бобу в чуздана земя,
 ф чуздана земя, в тъавна тявница.
 Женцкуну дятя жалну питаше:
 - Де ми я бабу, моена макя?
 - Твое е макя в чорнана земя.

Слушана от Мехмед Брамалиев.Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

събота, 16 април 2011 г.

Родопски песни - 7, 1880-1906

Ахъ-челебийско (Смолянско) - Смилян и Горно Райково: 1. Момице тенка височка, 2. Да знаеш, майчо, 3. Снощи сам дашол ат пазар, 4. Излези, майчо, да видиш, 5. Сос ва ма карай майчинко, 6. Какна съм, майчо, загалил, 7. Хюсеин са е пабалел /съответства на "Разболел ми са млад Стоян"/, 8. Загалил сам анна мома, 9. Сос ми меновай, момне ле
Рупчоско: 1. Санлива сноха, дремлива, 2. Задали са са, подали, 3. Сега за девет години, джанъм
Речник с обяснителни думи

Да знаеш, майчо


Стоян са е разболел /Хюсеин са е поболел/
Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

петък, 15 април 2011 г.

Родопски песни - 6, 1906

Чокур-кьой - старото име на Забърдо

Черешко, чорна вишничко
Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 5, 1906Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

четвъртък, 14 април 2011 г.

Родопски песни - 4, 1906

1.Eа ми съм, майчо, загалил, 2. Равно йе поле широко за ходене, 3. Торнала ми е Назифкя /съответства на "Торнала ми е Йеница"/, 4. Азминку лю, пиленце, 5. От голем Байрем до малък,
двадесте сватби станаха, 6. Загалих мома каматна

1. Аман ми рекох, майчинко


3. Торнала ми е Йеница5. От голем Байрем до малък

Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 2, 1905

Чепино:
1. Грозда мома харамия, 2. Букя ябукя родила
Чепеларе:
1. Стани ми, майчу, собери, 2. Сичкимнем язък станало
Речник


Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

Родопски песни - 1, 1905

Чепино (Бабешките колиби):
1. Юрум темничерче/Две змии се бият - Аудио пример, с. Света Петка, Мехмед Алиш, 1958 г
Две змии се бият - МФГ с. Абланица
2. Сюлю Харамие,
3. Млада Гелина,
4. Заспал юнак във гора зелена
Мори легнал, юнак, заспал юнак - МФГ с. Корова

Чепеларе:
1. Елчийо вакал, каматан, 2. Мари Маруду, 3. Стуен майци си викаше

РечникВиж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

четвъртък, 10 март 2011 г.

К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1884

Константин Иречек - Помашки песни от Чепино, 1884Константин Иречек - Помашки... by Rodopski_Starinihttp://liternet.bg/folklor/sbornici/senki/148.htm

Пиле писка, Милке, на ябълко,
хем писка, хем нарича:
- Спиш ли, Милке мари, разбуждай се,
турци земя поробиле,
де бе старо погубиле,
де бе младо претупкале,
останале два сирака,
два сирака, два близнака,
форлиха ги в чоста гора,
в чоста гора лилекова,
лилекова, осенова,
осенова, росенова;
форлиха ги на две ели,
на две ели саковити,
ветър дуйне, полюля ги,
могла падне, нарани ги,
дожд ми сипе, окопе ги,
сонце грее, изсуши ги.
Израсле са по-големки,
та се зеле брат и сестра,
стигнале са мъжко дете,
отишле са на чаршия,
да си фанат алайка,
да им люля, мари, момчето.
Хванали са, джанъм, алайка,
хем го люля, джанъм, и говори:
- Ани, нани, сине, от сино ми,
ани, нани, сине, от щерка ми!

Лъжане, Чепинско (СбНУ 2, с. 124, № 3).

Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)