четвъртък, 27 юли 2023 г.

Вихра Барова - Социокултурно значение на родството в съвременността, 2013

Вихра Барова - Социокултурно значение на родството в съвременността. (стратегическо използване на родството в Средните Родопи, гр. Смолян) сп. Българска етнология, бр.3, 2013