четвъртък, 27 юли 2023 г.

Елена Петкова - Социалистическата модернизация и българките мюсюлманки в Смолянски окръг 1959-1989

Елена Петкова - Социалистическата модернизация и българките мюсюлманки в Смолянски окръг 1959-1989 сп. Българска етнология, бр. 4, 2010