Sunday, June 9, 2019

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016Wednesday, May 15, 2019

Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012сатовча, долен, доленско, пеене, на високо, двуглас, триглас

Tuesday, April 16, 2019

Sunday, May 20, 2018

Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976

Част 1


Част 2
Catherine Asdracha - La Region Des Rhodopes Aux XIIIe et XIVe siecles
Etude De Geographie Historique