понеделник, 4 март 2024 г.

Македония - нейните народи и тяхното бъдеще, Хенри Ноел Брейлсфърд, 1906 г

Македония; нейните народи и тяхното бъдеще, Хенри Ноел Брейлсфърд, 1906 г Macedonia; its races and their future - Henry Noel Brailsford, 1906
македония, българия, сърбия, албания, турция, османска империя, балканите, българи, гърци, албанци, роми, влахи, сърби, македонци, помаци, българи мохамедани, българи мюсюлмани