сряда, 15 май 2019 г.

Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012



Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012
Източник: Предоставена от автора.




сатовча, долен, доленско, пеене, на високо, двуглас, триглас