Wednesday, February 22, 2012

Стари карти на Балканския полуостров, 1154-1800 г

13в. Пойтингеровата карта (Tabula Peutingeriana) - копие от 13 век на древна римска карта





1154 Карта, съставена от арабския картограф Al-Idrisi, известна като Tabula Rogeriana




1450 Fra Mauro - Фра Мауро, Карта на света, обърната - Юг е отгоре, Север - отдолу



1467 Космография на Птолемей
Уикипедия



1375 Каталанския Атлас
1375 Каталанския Атлас - Уикипедия



1516 Карта съставена от османския адмирал и картограф Пири Реис. Той е известен с картата, на която е отбелязана Южна Америка и Антарктида, далеч преди Америка да бъде открита от Колумб.
Уикипедия - Картата на Пири Реис



На средновековните карти Тракия е обозначавана като Романиа и Румелиа - от там идва и Източна Румелия. Това е османското названието на провинцията. На някои карти е изписано "Romania olim Thracia", което в превод от латински означава Романиа някогашната (древната) Тракия.С България е била обозначавана провинцията между Стара планина и Дунав.


1552 Sebastian Munster



1645 Blaeu



1683 Mallet, Allain Manesson



1738, J. Ratelband
Romania olim Thracia - Романиа някогашната Тракия




1789 Franz Johann Joseph von Reilly

Пашмакли (Смолян) и Арда



1750 Matthäus Seutter



1769 Cellarius



Карти на древна Тракия - Абрахам Ортелиус, 1584 и 1624 г.
На средновековните карти Тракия е обозначавана като Романиа, Рум, Румели - от там идва и "Източна Румелия". С България е била обозначавана провинцията между Стара планина и Дунав.
Абрахам Ортелиус използва географията на Страбо за съставяне на картите си и описва античната Тракия с населяващите я племена. В неговите карти провинцията на север от Стара планина е обозначавана като Мизия Инфериорис. По-късните картографи предпочитат използваното в Османската империя наименование на Тракия - Романиа / Румелия / Рум.


Thraciae Veteris Typus.
Ex conatibus Geographicis Abrah Ortelii.
Theatrum Orbis Terrarum - 1624






Abraham Ortelius, Romaniae
Theatrum Orbis Terrarum 1584





Карта на Унгария от 1752 година, на която са отбелязани Арда (Hardes), Могилица (Tosbur - Тозбурун), Турян (Turienne M.), Стойките? или Чепеларе? (Estaque, Estaqve M.), Перелик? (Parally M.), Чурал? (Chura M.), M. Jongou



"Orbis antiquus ex tabula itineraria quae Theodosii imp. et Peutingeri audit"


1684, Джакомо Джовани Роси
Giacomo Giovanni Rossi,
Corso del Danubio da Belgrado fino al Mar Nero con Provincie, che intorno al medesimo



Описание на България, Романиа, Македония, 1762. А New System of Geography




1750 Schreiber
Станимака(Асеновград), Пашмакли(Смолян), Арда, Никополи(Неврокоп), Мустафа Паша Кюпри (Свиленград), Харманли, Узунджово, Филипополис(Пловдив), Татар Пазарджик



Матиас Куад, 1596






-----------------------------------------------------------------------------

1788 - Venezia





-----------------------------------------------------------------------------

Baudrand, Michel Antoine - 1716



---------------------------------------------------------------------------------

Cantelli, Giacomo 1684




--------------------------------------------------------------------------

Gastaldo Iacobo - 1560




--------------------------------------------------------------------------

Mariette, Pierre - 1666



-------------------------------------------------------------------------

Robert de Vaugondy, Didier 1775



------------------------------------------------------------------------

Sanson, Guillaume 1717


------------------------------------------------------------------------

Lotter, Tobias Conrad 1775



--------------------------------------------------------------------------

Себастиан Мюнстер. Космография - 1544 г.




-------------------------------------------------------------------------

Карти с обозначена Волжка България (Стара Велика България)

De Luth - 1740





----------------------------------------------------------------------

Blaeu - 1640-1650



----------------------------------------------------------------------

Sarmatia - 1740-1750 Анонимна карта на Сарматия с обозначена Волжка България



----------------------------------------------------------------------
Tolomeo Magini - 1598



----------------------------------------------------------------------
Zatta - 1778



----------------------------------------------------------------------

MERCATOR, 1605


Merc 1605 by Rodopski_Starini



----------------------------------------------------------------------------

Munster, 1570

Muns 1570 by Rodopski_Starini




----------------------------------------------------------------------------

Cellarius, 1704 - 1774





























-----------------------------------------------------------------------------

Labels: Родопски старини, стари карти, стара карта, балканския полуостров, балканите, българия, родопите, родопи, перелик, могилица, тозбурун, арда, Rhodopes, читак, устово, чурал, родопски, румелия, тракия, rodopski starini, карта, волжка българия волга българия стара велика българия volga bulgaria volga river tartaria scythia
древни карти на балканския полуостров, абрахам ортелиус, тракия, родопа, тракийски племена, rhodope, rodopi, medieval maps, old map, bulgaria, thracia, thrace, rumelia, romania, rodoparion, rodopska istoria, history, cartography, boyan dobrev