неделя, 23 април 2023 г.

Регионални особености на надгробната скулптура в района на Южните Родопи - Ива Любенова

Регионални особености на надгробната скулптура в района на Южните Родопи - Ива Любенова сп. Български фолклор, кн. 1, 1983