неделя, 20 май 2018 г.

Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976

Част 1


Част 2
Catherine Asdracha - La Region Des Rhodopes Aux XIIIe et XIVe siecles
Etude De Geographie Historique

сряда, 16 май 2018 г.

Магията във фолклора и бита на странджанци - Панайот Маджаров, 1985

Сториньнята и правиньнята (магията) във фолклора и бита на странджанци - Панайот Маджаров.
Български фолклор, кн. 4, 1985странджа, магии, магия, сторено, правено, фолклор, вярвания

сряда, 24 януари 2018 г.

Влиянието на Захарий Зограф в Средните Родопи - Николай Клисаров

Влиянието на Захарий Зограф в Средните Родопи през втората половина на XIX век
Николай Клисаров

Проблеми на изкуството 1/2011