сряда, 20 февруари 2013 г.

Старите родопски песни - 1. Архив на БАН, 1957-58 г. Записал акад. Николай Кауфман.

Автентични родопски песни, записани от акад. Николай Кауфман в 1957 година.
Източник: Институт за Изкуствознание към БАН


Нова страница:Институт за изследване на изкустватаI. Изпълнения на Смаил Сабри Ходжов, р. 1937, гр. ЗлатоградМале, каде йе Фатьминька?
Два хи са двора шуштяви,
два хи са двора шуштяви,
къпие и са ключнати.

------------------------Помниш ли, майчо, знаеш ли,
га ма на дюкен пруводи,
га ма на дюкен пруводи,
да купям вино червено

------------------------


Смърайно, бела гъркиньо,
следи ли ми щиш верана,
следи ли ми щиш верана,
носи ли ми щиш рубана?
– Исеин, съвдо голема,
я ти ще нося рубана,
я ти ще нося рубана,
и ти ще следя верана.

---------------------------


Кустадинице нивесто
ти чула ли си, не ли си,
ти чула ли си, не ли си?
Кустадина съ удрили
на върхън, на Иваново
ду дванъ вриса студени

----------------------------


Я съм подзима лежела / Подзим съм мале

Я съм подзима лежела,
подзима, по Узунжово,
цела съм зима лежела

-------------------------------------------------------------------------------------

II. Изпълнения на Сали Мехмед Летифов Уйчев, р. 1917, с. Равнища

Девойко мари хубаваДевойко мари хубавай,
твоена руба червена,
твоена руба червена,
кога йе, севдим, надеваш.
Надевам си я, юначе
в четвъртък рану утирнъ.

---------------------------Я тъ познавъм, любе ле,
дъ нема да ма йоставиш,
дур йе със тебе не торнам
въз високъна планина

купуци = тарикати
търафън = родата
ъглък = кърпа
манахи = първите
серме гу немой зъбиръ = да не го трупа

мах. Равнища Маданско См Южна България Родопи
Сали Мехмед Летифов Уйчев, р. 1917
---------------------------

Сакова лето пролето ( Песента за Салих ага - управител на Средните Родопи)Съкова лето прольете,
съкова желно притъжно,
дъли е буднъш бивало,

Историята на Салих ага Пашмаклийски

Сакова лято усилно,
усилно, еце притажно,
никога не е повнено,
никога не е бивало!
Ферман по ферман провадат
от Стамбол града голема;
хабер по хабер дохада
от Гюмюжюне касабо,
от гюмюжюнскен аенин,
от гелиболскен кадия.
Салихагому нарочат:
"Да прави ага, що прави,
нах Гюмюжюне да върви,
нах Стамбул града да иде;
царюму да се поклони,
царюму и везирюму!"
Легнал агуне, задремал,
задремал, тьожко заспал е,
на летен денчок Гьоргювден.
Че си ми виде вов соне:
червена руба носеше,
пъстра кучиа ехаше;
в Пашмакла вода тросеше,
капка водица не найде,
устана да си разкваси,
жьождана да си угаси.
Стрьосум са ага разбуди
и си Страхина порука:
- Страхине, билюкбашию,
морна ма дремка налегна,
та са принесах и заспах,
ала са борже разбудих...
Иди, Страхине, порукай,
моеног брата Лимана,
моеног брата Шишмана!
Шишман приборза, отиде
и си агуне попита:
- Какво е, аго, станало,
какво си, аго, упатил?
- Лимане, брате Шишмане,
нищо не ми е станало
и нищо не сам упатил,
ала ще нещо да стане!
Легнал бях, тьожко заспал бях,
че си ми видех вав соне
червена руба да нося,
пъстра кучия да ехам,
вруд сокацине обиграх,
ниде водица не найдох.
Питам та, брате Лимане,
на хаир ли е, или не?
- Хаидър, ага, хаидър:
пемой са, аго, кахъри!
Еще си дума думаха,
агому хабер допадна:
"Татаре ми са торнали
от Гюмюжюне касабо:
снощи са били вав Палас,
довечера са в Пашмакла!"
Агуне глава наведе
и си Шишману думаше:
- Лимане, брате Шишмане,
ни` са сме с тебе карали,
дьо да са, брате, сгодиме,
дьо да са, брате, простиме!
Еще си дума думаше,
еще Лимана кудеше,
татарски коне тропнаха
на калдароме-сукаци;
с петали лочки правеха,
с гоздене оган всичаха.
Татаре порти хлопнаха,
от коне бърже слезаха,
с чизмене вотре влезаха,
агуне мехтюп метнаха.
Кетипче мехтюп пееше
и на агана думаше:
- Да борзаш, ага, да идиш
нах Гюмюжюне касабо,
царен е тебе послагал;
царюму дуво да вдигаш!
Царен е тебе проводил
цошена руба червена,
сърмени бели поесе,
синджир ли нешан на шия.
Агуне глава клатеше
и синовем си думаше:
- Сетам са, айол, сетам са
какви ми даре провадат,
каква ша руба да нося,
какви нешане ша имам.
Йдите, айол, идите
нах Гюмюжюне касабо,
дано на, айол, сгодите
сас гюмюжюнскен аенин,
еас гелиболскен кадия
и сас стамболскен везирин!
Ищат ли цоха алена,
давайте сърма-коприна;
ищат ли бели грошове,
давайте жьилти алтоне!
- Ходихме, буба, молихме,
ала са кимни ворнахме.
Другож с пари са воршеше,
сига парине не воршат.
Теб, буба, хабер провадат,
ти да са сгадаш да идеш.
нах Гюмюжюне касабо,
нах Стамбол града голема,
царюму да са поклониш,
царюму и визиремнем!
Мамна са ага отиде
вав Гюмюжюне касабо
с оники киши сеймене,
сас товар жьолти алтоне,
отиде, тамо остана...
По пилце хабер проводи-
"Носите здраве нагоре,
нагоре, нах планинона;
носите здраве децамнем,
децамнем, еще людемнем;
носите здраве овчерем,
овчерем, още аргатем;
носите здраве сейменем,
сейменем, бюлюкбашием
Е ща далеко да ида,
е ща са млого забавем."
Ага хаберен допадна
в Пашмакла село голямо,
писнаха бели кадони
на високине кьошкюве,
плакнаха малки дечинки
вав аленине люлчицки;
охнаха млади овчаре
на високана планина;
тюхнаха отбор сеймене,
вав аговине конаци!
Сальо запяха имаме
на високине минаря;
пилцине форкат и пейот -
с песнине думат и плачат:
"Салихага е загинал
вав Гюмюжюне касабо,
вав пашовине сарае,
на високине чардаци!"

Чепеларе, Асеновградско (Дечов, В. Миналото на Чепеларе. Кн. І. С., 1928, с. 86).

---------------------------Фатмино, кузум Фатмино,
от вчеръ гледъм до снощи,
от вчеръ гледъм до снощи,
дъно тъ нейде не видем

т.б. Майка й я дава на друг без съгласието й
---------------------------Торна мома на водана
с кован бъкъл въф ръкъна,
га йотиде на водана,
че я найде насущена
насущена вазмъатена

Тб: насущена - боклучава, сущи - боклук
---------------------------
Стани ми Кирко налей миСтани ми, Кирко, намери, /2/
два юза белъ ракие,
два юза белъ ракие, /2/
три юза вино червено

Тб: Кирко = името на кръчмаря, намери = налей,
нишанън ми съ дунели = донесли на момата годежен дар

---------------------------
Седнал е турчин да пиеСеднал йе турчин да пие
и Стуен си го наближи,
и на бас съ съ фатили
кой ще съ пиен опие

---------------------------
Посбрали се момитеПосбрали съй момине
нах река платно да белят,
белили, колку белили,
станали, та са торнали

---------------------------Подайте ми (мъри+) отключувене,
да йотключим (мъри+) шерден съндък,
(дай ,мъри, дай+)
да йотключим шерден съндък,
да извадим сичко дребну

---------------------------Оти ми, севдим, не минеш
приз мойне равни дворове,
да си ти метнъм китчицай,
китчица къръмфилюва

---------------------------Не иди Махметь не иди,
низ Арда Махмед на сватба,
низ Арда Махмед на сватба,
часка ще има попрелка,

---------------------------
Карамфило, любе моеКъръмфильо, любе мое,
обърни съ, погледни мъ,
обърни съ, погледни мъ,
возпрей кончек, дочекъй мъ

---------------------------
Заим си коня ковешеЗъим си конъян ковеше,
майкъ му ноги държеше,
любе му диван стоеше,
светлъ му пушкъ държеше,

---------------------------Въз рякъ върви копеле,
киткъ държи ф ръкона,
киткъ държи ф ръкона,
мехне от мойна гръдинка,

---------------------------Аретлик, беним аркадаш,
нах бунар ага наближиш,
немой ми вари кончено,
шинлик ми немой ръзправей

т.б. Другар ще занесе на старата му майка вест за смъртта му.
-----------------------------

Хасан за Сюйчук тръгнуваХасан нах Сюйчук търнува,
пък му майкъ му не, не дава:
- Не иди, сину, нах Сюйчук,
конен ти нах там не, не върви

Тб: Сюйчук = с. Върбина
голюм ще бъйрем дъ правим низ дели Арда надолу = отвели го на Арда и го хвърлили в реката
Тем: Не послушал майка си, заловили го и го убили
--------------------------------------------------------------------------------------

III. Асан Мохамедов, Средногорци, р. 1940- Лейлинко кузум, пиленце,
ага ми торнеш на вода
през зеленана ливада,
чоску променяй ногите,
че галям дъ тъ погльодам

--------------------------------------------------------------------------------------

IV. Ахмед Асанов Папучаров, р.1918, гр.ЗлатоградГорице темна, зелина,
чешмице, скоро градена,
я са на тебе верувах,
пък тий ма в тебе фатиа

Тб: Бд: обем децима
ясире = роби, мънъхъ = всички, ката = всяка, вутирна = сутрин
сая = тая, шуштави = неметени
Тем: От турското робство - 3 синджира роби и Юнашка
---------------------------Гюльсуме моя дъщерьо,
се лежиш дьеветь години,
се лежиш дьеветь години,
ни съ Гюльсуме нъправяш

изп. Ахмед Асанов Папучаров
---------------------------
Земьо, земьо, черна, тевнаЗемe, земе, черна, темна
що изидаш, що изпиваш,
та изеде и моено,
и моено първо любе

Тб: клочат = разяждат
Тем. Умряло любето му
---------------------------
Юсеине ле, йолдашеИсейне ле, йолдаше,
йолдашене ти търнуват
и тебе викат да идиш

т.б. войнишка
Тб: йолдаш = приятел
търнуват = тръгват
жельнен = жален
селям = поздрав
яца = много
аян = в строй

---------------------------Мехмед съ збира торнува,
на Узунджовскин панаир
Мехмед си Айши викъши

Моамед съ збира торнува,
на Узунджовскин пънъир
Моамед си Айши викъши...


Тб: Друг му надува когато пее
---------------------------Моли са, майчо, двори са
да та в низаман не влазям,
чи ку ти ида, ни дойда

т.б. войнишка, гайда октава баса,

двори са = много да се моли, низаман = войската
руба = дреха, дивлицка нагуда = вид военна униформа
---------------------------- Моминке ле чернокичко,
чернокичко и рънокичко,
я тъ галям, ти ни знаеш,
да тъ сторим верен кавуль

Тб: Интересна мелодия. II изпяване - голям обем
Бд: тракийски хиатус
---------------------------Речен бе камень река занела,
поарвъ са съвда геч заборева,
геч заборева, геч прежалева

---------------------------Стани са, Гюлсюм, огизде
с кръпкана месечинкова,
е че ми слези надолу,
на земйълъна одая

Тб: Местна - преди 70 г. Песента е съчинена върху действителен случай, станал в Златоград към 1880 г.
земйълъна = приземна, одая = стая, изчуена = прочута, поглави = сгоди, мижувек = чичовият
---------------------------Тодорке ле, либе ле,
се заминам, поминам,
се разсадаш босилек

Певецът си съпровожда на гайда
Тб: соса = стигна
Бд: да слажа

---------------------------
Байряко зелен и червен
Ахмед и СмаилМелодия с гайда, свири Ахмед.Бъйрече зелен и червен,
цалъ съ виеш годинъ,
цалъ съ виеш годинъ,
виеш се, не ръзвиваш съ

Тб: Единият спуща кварта, другият - не.
тем- хайдушка
---------------------------Ахмед и Смаил

Ръфка Смаилу викаше:
- Я соа день подам нах майка, /2/
нах майка госка гулема

Тб: Случаен двуглас
соа = тоя
тора = тръгна
ъднъш = заедно
упрегна = премене
алче = кърпа
кундри = обуща
лескати = лъскави
мучинькине = малки
---------------------------Де са е чуло, видяло
село без вода да има,
на едно место имаше
и него мома чуваше

Тб: Слизане на кварта - характерен ход за Златоград
зулум = лошо, зло
---------------------------Предай са Кише Пинюва,
предай са мое дъщерю,
-Как да са прида майчице,
га ми са руски очине,

т.б. предай се - да не се съпротивлява на смъртта

----------------------------

АхмедБайряме, пусти, байряме
да беше барем он-беш гюн

---------------------------------------------------------------------------------------

V. Ахмед Исеинов Крушков, р. 1917, СтарцевоФатьминка плети джурапе
и ръби теньки ръкаве
да чака мюджеджиене,
га са аскерен развърне

Тб: мюджеджиене = вестители на добри новини, които получават подарък за новината - чорапи, пари и пр.
аскерен = войниците, михтюп = писмо, нагорян = изгорен
Тем: получила вест, че либето й войник е болно

-------------------------изп. Ахмед Крушков и Хасан Мехмедов Контилов - р. 1926

Хъфка кадиря зъвала,
зъвала и наръчала:
- Ти яла тора, къдире,
и ърмаган ми донеси

---------------------------------------------------------------------------------------

VI. Ахмед Контилов р.1916, СтарцевоРечен бе камен река занела,
първа са съвда геч заборева...

---------------------------------------------------------------------------------------

VII. Блага Пачилова - р. 1934, Златоград- Стани ма, майчо, разчеши
и ма на ситно наплети,
чи ще нивеста да ида
в Топуклу, село големо

Тб: Топуклу = Средногорци, Маданско
илюм = смърт
момарене = годежниците
румане = думаше
подеха = отиваха
галени = любени

Тем: Зла мащеха погубва дъщеря си
и Любовна - двама млади остават заедно чрез смъртта

---------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Даут Мехмедов Санков - р. 1929, СтарцевоМине, майчина дъщере,
арнисай гали Дауте,
Даут е влизал в дюкенйън

Тб: Песен от тяхното село - описва случка, станала в с. Старцево..
арнисай = престани, стига; гали = люби; влизал = обвинен, че ограбил магазина в село, онкиши = 10

---------------------------------------------------------------------------------------

IX. Зикери Мехмед Агушев 1938, СтарцевоФатмице бялка, черночка,
Фатмице тенка, височка,
ти ли Мехметя апиваш,
ти ли му даваш вшнуно

Тб: гано = когато; не е нагодно = не навреме; мучконо = малкото
Тем: Вини я, че дава на мъжа й пиене
---------------------------


Свирчице, не засвире-а-вай,
любе ле, нимой запява,
любе ле, нимой запява,
чи ще ма жално разжелиш

---------------------------


Йе заглавени по-галя,
по-галя да ги възвивам,
по-галя да ги възвивам,
оти съм и я главена

Тб: заглавени = сгодени; галя = обичам; възвивам = мамя, въртя; елънджие = лъжливо;
копйъле = момче; туф = тук; анкъс = нарочно; забливе = забавлява; илиндисува = занимава
---------------------------


Вий чули ли сте, не ли сте
ново какво е станало,
ново какво е станало
в Сьойджук, село голямо

---------------------------------------------------------------------------------------

X. Идрис Мехмедев Хаджимустафов, р. 1933, Старцево


Хавза е болна легнала
доло, в долнана махало,
ся цяло лято, прълятье
и цала равна година

---------------------------


Фиданьо тънък и висок,
арнисъй ходи лефтер,
лефтер ти вакътъ мъминъ,

---------------------------


Първъ съ съвда геч зъборева,
геч заборева,геч прежалева,
я си ми дайте първъна севда,
---------------------------


Немой ма глави майчице,
дьено е хаскер копйели,
чи ще в аскеран да иде,
та ще ма млада остави,

---------------------------


Збиръй са чайко търнова,
збира са пак си не ходи,

---------------------------


Стани ми Ъсман позбери,
врит Драмаскине хекиме,
врит да ми дерман дънесат,

Тб: 1.хекиме= лекари 2.дерман= лекарство,лек 3. къдафан= чашка
4. мъслъхат =помощ 5. заманън= краят
---------------------------


Дюшеме новъ, гръдена,
дубре си бяло камене,
дубре си бяло камене,
та не си мома лефтера

---------------------------------------------------------------------------------------

XI. Исуф Рашидов Метков 1907, Буково


- Чул ли си, аго Мехмедъ,
белъ е дошла кинига
от Гюмюрджинън каймакан

---------------------------


Това е гора хайдута,
тука съ крие Караджа,
Караджа ръча, поръча
Дъръдерскимнем хъяме

---------------------------------------------------------------------------------------

XII. Ибрям Сарачев 1917, Мехмед Куруджиев 1919 - с. Буково, Мадан


Минко, черночко момяче,
сбирам ти нишан продавам,
назад дъ ми го не воарниш

---------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Мехмед Фетахов, р. 1910 - Бyково


- Бягайте, моми печински,
да си не слизам от конен,
да си не свалем тюфекън

---------------------------


Врит си хаджие дойдоха
и Мустафа не дойде,
той си е тамо останал,
насъм, насреде дюняна,
дено е близку кебанъ

---------------------------


Излял йе Делю въйводъ,
въйводъ Делю, хъйдутин,
заръча Делю, поръча
Деридерскеннем хъяне,
хъяне, кабадани

---------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Мехмед Хасанов Байрямов, р. 1937 - Старцево


- Горице темна, зелена,
ти що си бално видела,
ти що си бално видела,
та си по дъно съхнала

---------------------------------------------------------------------------------------

XV. Мехметь Исеин Байрямов, р.1917 - Старцево


- Ахмете, севдо голяма,
майка ти снаха йотбира -
отвън да хи е камътнъ,
вътре дъ хи е работна

---------------------------------------------------------------------------------------

XVI.

Мехмед - Старцево

- Бързай ми, бързай, любе ле,
та мъ по-бърже замини,
иди си друга загали,
друга, във другъ мъълъ

---------------------------

Мехмед и Исyф - Бyково


Пусбрали съ съ, събрали
до деветина овчере,
ъдин със друг съ спитвъхъ
кой ще Дъмьена измами

---------------------------

Мехмед - Старцево


Горо горо лилянова

---------------------------

Мехмед - Старцево


Байрям се мина, помина

---------------------------

XVII. Мохарем Исуф Топчиев, Старцево


Я бях на война йотишъл,
на война, на Цариграда,
Радка бях болна йоставил,
та ще ми пърсне децана

---------------------------


Засбирал се е Мохамед,
засбирал, зайъртосовал,
засбирал, зайъртосовал
за Узунджовскиен панаир

Тб: зайъртосовал = приготовлява
румане = говори
кина = какво
мюрмюз = вид плат
андезе = мярка за дължина
кланял = молил
бушиндисал = изпразнил
тюфекън = огнестрелно оръжие
мърфко = малко
капие = врати
онкиши = 10
фортоми = въжета
пребил = премазал
ълли беш = 55
кайдиса = погуби

Текста у Блага /Пачилова/.

---------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Надежда Станиславова Пачилова, р. 1903 - Златоград


-Ходи ли,съвдо по село,
ходи ли,находи ли са,
гали ли,нагалили са,

---------------------------


Илимона съ заглави

---------------------------


- Я подай си, майчице,
мояна тиха байлама,
с байлама да ти поцънкам
и желно да ти попея

---------------------------------------------------------------------------------------

XIX. Неизвестна изпълнителка - мах. Равно нивищеБъйрям съ минъ, поминъ,
мен съ гиздилу не сваля,
кънъ ми съ я фатилъ,
черен е въил станала

---------------------------Руска е межо зовала
горне и долне махала,
горне и долне махала,
дъ берът черни череши

Тем: Откраднал мома
---------------------------------------------------------------------------------------

XX. Непосочени изпълнители - Средногорци


Девойко мари хубава (мъри+),
нам с теб кумшие не давът,
нам с теб кумшие не давът
ний с тебе дъ се земиме

---------------------------------------------------------------------------------------

XXI. Рамадан И. Хаджимустафов 1922


Ахмете севдо голяма
- Ахмете, севдо голяма,
майка ти снаха йотбира

---------------------------------------------------------------------------------------

Ресим - Старцево


Лятифка ми е липцала
три дена и два вечера,
нийде я нема никъквъ

---------------------------------------------------------------------------------------

Следващите записи са интересни с оглед на това, че стилът на изпълнителите се различава от останалите в същото село. По скоро напомнят на каракачански и на песни от Северна Гърция.

Риза Мехмедов Контилов, р.1922 - Старцево
Даут Мехмедов Санков, р.1929 Старцево

Айше, Сефтьово момьече до два-троица изяде и мойни Мехмет изяде

Айшинко севдим Айшинко сос ходи сос съ ръсходи, сос сурни жълти шълвере

Риза - Балада за момата войник - Пък Гирицкана дъщере

Риза - Балие конйън ковеше майка му ногъ държеше невяста диван стоеше

Риза - Вий чyли ли сте какво е ново станало в Мадан село големо

Риза - Врит са са сбрали, пудбрали топуклицкине (средногорци - маданско) девойки

Риза - Девлецка мома, моя сърчице излези си ми извън вратцана, да си ти видям бялоно лице, бялоно лице бяло ли ти е

Риза - Джемиле Исеинова, тя е ряничко станала

Риза - Задала са е Фатьминка

Риза - Майчице моя майчице Катро ще мйене къйдиса, плиткине да ми разплете

Риза - Майчице, моя майчице

Риза - Минка въз одер, низ одер бела коприна приприда насрещy варви Мехмете

Риза - Познаваш ли мъ, Смаиле, на сава хоро виено

Риза - Стани ми, Али, ортъсъй сивоно конче ранено,

Риза - Старцево - Излези види майчице - ТБ: Не е ритуална, но бабите плачат на тази песен, значи е спомен от време когато е била.

Риза - Чурешко, черна габерко чим беше цвята цветила пък рода не си родила

Риза - Ъхмете севдо голюмо бундже ие заман галихме галихме пък не зехме

Ъхмете писан михтарски

Исеин флазе фъф Софие

Риза и Даyд - Дъно мъмурън (офицера) йосльопне, га са иниден завърна иниден хъскер да зима, все хи на отбор йотбира

Риза и Даyд - Севдим съ сбираш, търнуваш ам мене комy оставяш

Риза и Даyд - Стига ми гали дъщеро атат хъжицкънъ бърчинъ

Риза и Даyд - Хайде щем, кузум, да идем във Смилен село голюмо

Риза и Дауд - Вчера съм госка ходила нах касъмова барчина нах yйковоно момече

Риза и Дауд - Пyстана Айша Младена, пyстана дyша шънлива

Риза и Дауд - Поседи, Хайдар ефендим поседи да са погалим, ти съва де щеш да найдеш, сакова хоро избрано

Риза и Дауд - Чул ли си ,севдо,Мехмете, чул ли си,севдо,не ли си, чим я невеста търновам


---------------------------------------------------------------------------------------

Салих Абдулахов 1940 - Средногорци

Та чули ли сте, не ли сте

---------------------------------------------------------------------------------------

Хака Шерифов Хаджибекиров 1938 Старцево - Моме моме я та галям ти не знаеш

---------------------------------------------------------------------------------------

Хамди Топов - Старцево

Турчин допадна малка моме

Фатмо, майчина дъщеро

Ран си бех сяла босилек

Я да си зема галеноно

Събра ли са са косаджие

Събра ли са са косаджие - 2

Не фалям ти са, юначе

Моме, моме, малка моме

Девойко мари хyбава вашана пуста махала

---------------------------------------------------------------------------------------

Хасан Кешфов р. 1945, мах. Равно нивище

Планино, зелен пущино ката година изидаш по един вакал кехае

Та чули ли сте, не ли сте кина е ново станало на джамийскана махала

---------------------------------------------------------------------------------------

Юмер Ахмед Камбуров 1938 - Старцево
Дуйни ми, лейни, бяль вятър

---------------------------------------------------------------------------------------

Неделино

Още 5 години ще ходим

/е/ Ощи щим бешур дъ одим
и бешур та ермибешур,
и бешур та ермибешур,
дорде ирмюич не сторим

изп. Рафие Ч. и Рафие А., Неделино, 1957
Тб: II-ри глас надпява I-ви.
бешур = 5 години
ирмюич = 23
Бд: Сравни шопската от зелената книжка, която е дисонанси от началото до края.
-------------------------------------------------------------------------------
Ожени ли ме майчицеУжени ли ма, майчице,
найде ли рахать йудь меня,
найде ли рахать йудь меня,
наседе ли са приз мене?

изп. Хатие и Фериде, Златоград, обл Мадан, 1957
Тб: рахать = спокойствие, приз = без, разшени = развесели
прогима = закуска, бара лу = поне, сава = тази
ней-йъце = най-много

Хатие Чилингирова 1940
Фериде Филизова 1940
--------------------------------------------------------------

Загалил юнак, заследилЗагалил юнак, заследил
до трине руси девойки,
ъднъна беше близничка,
другана беше делечна

Тб: чергир = бакърен съд, въсьят = завещание, посторя = направя

Златоград, 1957
Хатие Чилингирова 1940
Фериде Филизова 1940
--------------------------------------------------------------

Хранила майка, кутилаХранила майка, кутила
до три, до четри дъщери.
Трине са в земе легнали,
една и Норка остана

Тб: кутила = отгледала, яце = много, гледай да ми са направиш = да оздравее
свроща = възвръща, насосова = продължава, чеирка = поляна, ливада
изп. Фериде Филизова
----------------------------------------------------------------------

Какво е ново станалоКакво е ново станало,
във мелка река широка,
на младешконо сабранье,
Ръска е от там паднало,

Тб:Ръскината песен - гласа на Райфинка. Мелодията на Рофинка.
тем. Конкретна случка. Станало в 1953 г. в Златоград - нова песен
изп. Фериде Филизова
-------------------------------------------------------------------
Стани ми, бело момичеСтани ми бело момече,
стани ми съвдо отвори,
носом ти ситом армаган,
ама да си го извадаш,
от шелянина пояси,

изп. Фериде, Златоград 1957
-------------------------------------------------------------------
стари родопски песни автентични записи родопите мадан старцево равнища смолян смолянско родопска народна песен родопа старите родопски песни песен песна фолклор фолклорни изпълнения народно Николай Кауфман

Боян Добрев / Boyan Dobrev