петък, 26 май 2023 г.

Страшимир Димитров - Етнически и религиозни процеси сред българската народност през XV - XVII в, 1980

Страшимир Димитров - Етнически и Религиозни Процеси сред българската народност през XV - XVII в, сп. Бълг. етногр., кн.1, 1980