понеделник, 8 май 2023 г.

Традиционното народно жилище в Средните Родопи - Красимир Стоилов, 1980

Традиционното народно жилище в Средните Родопи - Красимир Стоилов, сп. Българска етнография, кн. 2, 1980