понеделник, 10 октомври 2022 г.

Новите имена на родопските селища, 1925 - 1932 г.

Новите имена на родопските селища в-к Родопа, бр. 5-6-7, 1925 г в-к Родопа, бр. 9-10, 1932 г