Tuesday, May 22, 2012

Каталози на българските средновековни монети - Никола Мушмов, Ангел Радушев, Г. Жеков, Р. ПоповАнтичнитѣ монети на Балканския полуостровъ и монетитѣ на българскитѣ царе
Никола А. Мушмов, 1912


Рѫководство за разкопки, сѫбиране и запазване на старини и монети
Р. Попов, Никола А. Мушмов, 1920


Ангел Радушев, Господин Жеков - Каталог на българските средновековни монети IX - XV век

СрМон by JBR101 on ScribdМонетите и печатите на българските царе - Никола Мушмов
родопски старини, родопите, каталог, български, средновековни, монети, радушев, жеков, мушмов, нумизматика, средновековие, монетосечене