петък, 28 юли 2023 г.

Галин Георгиев - Гайдарството в Родопите, 2010

Гайдарството в Родопите - музикално-фолклорно наследство и национална идентичнос. Галин Георгиев, сп. Българска Етнология, бр. 1-2, 2010