събота, 1 април 2017 г.

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг - Анастасия Пашова, Петър Воденичаров

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг
Анастасия Пашова, Петър Воденичаров, 2011

Източник: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Анастасия Пашова, ЮЗУ „Неофит Рилски“