Wednesday, February 20, 2013

Старите родопски песни - 1. Архив на БАН, 1957 г.

Автентични родопски песни, записани от акад. Николай Кауфман в 1957 година.
Източник на аудиозаписите: Институт за Изкуствознание към БАНI. Изпълнения на Смаил Сабри Ходжов, р. 1937, гр. Златоград

Аудио:Мале къде е Фатминка

Мале, каде йе Фатьминька?
Два хи са двора шуштяви,
два хи са двора шуштяви,
къпие и са ключнати.

------------------------

Помниш ли, майчо, знаеш ли

Помниш ли, майчо, знаеш ли,
га ма на дюкен пруводи,
га ма на дюкен пруводи,
да купям вино червено

------------------------

Смарайно бяла гъркиньо

Смърайно, бела гъркиньо,
следи ли ми щиш верана,
следи ли ми щиш верана,
носи ли ми щиш рубана?
– Исеин, съвдо голема,
я ти ще нося рубана,
я ти ще нося рубана,
и ти ще следя верана.

---------------------------

Костадинице, нивесто

Кустадинице нивесто
ти чула ли си, не ли си,
ти чула ли си, не ли си?
Кустадина съ удрили
на върхън, на Иваново
ду дванъ вриса студени

----------------------------

Я съм подзима лежела / Подзим съм мале

Я съм подзима лежела,
подзима, по Узунжово,
цела съм зима лежела

-------------------------------------------------------------------------------------

II. Изпълнения на Сали Мехмед Летифов Уйчев, р. 1917, с. Равнища

Девойко мари хубава


Девойко мари хубавай,
твоена руба червена,
твоена руба червена,
кога йе, севдим, надеваш.
Надевам си я, юначе
в четвъртък рану утирнъ

---------------------------- Я тъ познавъм, любе ле,
дъ нема да ма йоставиш,
дур йе със тебе не торнам
въз високъна планина

купуци = тарикати
търафън = родата
ъглък = кърпа
манахи = първите
серме гу немой зъбиръ = да не го трупа

---------------------------

Сакова лето пролето ( Песента за Салих ага - управител на Средните Родопи)


Съкова лето прольете,
съкова желно притъжно,
дъли е буднъш бивало,

За Салих ага Пашмаклийски

---------------------------Фатмино кузум, Фатмино,
от вчеръ гледъм до снощи,
от вчеръ гледъм до снощи,
дъно тъ нейде не видем

---------------------------Торна мома на водана
с кован бъкъл въф ръкъна,
га йотиде на водана,
че я найде насущена
насущена вазмъатена

---------------------------- Стани ми, Кирко, намери, /2/
два юза белъ ракие,
два юза белъ ракие, /2/
три юза вино червено

т.б. Кирко = името на кръчмаря

---------------------------Седнал йе турчин да пие
и Стуен си го наближи,
и на бас съ съ фатили
кой ще съ пиен опие

---------------------------Посбрали съй момине
нах река платно да белят,
белили, колку белили,
станали, та са торнали

---------------------------Подайте ми (мъри+) отключувене,
да йотключим (мъри+) шерден съндък,
(дай ,мъри, дай+)
да йотключим шерден съндък,
да извадим сичко дребну

---------------------------Оти ми, севдим, не минеш
приз мойне равни дворове,
да си ти метнъм китчицай,
китчица къръмфилюва

---------------------------Не иди Махметь не иди,
низ Арда Махмед на сватба,
низ Арда Махмед на сватба,
часка ще има попрелка,

---------------------------- Къръмфильо, любе мое,
обърни съ, погледни мъ,
обърни съ, погледни мъ,
возпрей кончек, дочекъй мъ

---------------------------Зъим си конъян ковеше,
майкъ му ноги държеше,
любе му диван стоеше,
светлъ му пушкъ държеше,

---------------------------Въз рякъ върви копеле,
киткъ държи ф ръкона,
киткъ държи ф ръкона,
мехне от мойна гръдинка,

---------------------------Аретлик, беним аркадаш,
нах бунар йага наближиш,
немой ми вари кончено,
шинлик ми немой ръзправей

т.б. Другар ще занесе на старата му майка вест за смъртта му.

--------------------------------------------------------------------------------------

III. Асан Мохамедов, Средногорци, р. 1940- Лейлинко кузум, пиленце,
ага ми торнеш на вода
през зеленана ливада,
чоску променяй ногите,
че галям дъ тъ погльодам

--------------------------------------------------------------------------------------

IV. Ахмед Асанов Папучаров, р.1918, гр.Златоград
Горице темна, зелина,
чешмице, скоро градена,
я са на тебе верувах,
пък тий ма в тебе фатиа

---------------------------Гюльсуме моя дъщерьо,
се лежиш дьеветь години,
се лежиш дьеветь години,
ни съ Гюльсуме нъправяш

---------------------------Земе, земе, черна, темна
що изидаш, що изпиваш,
та изеде и моено,
и моено първо любе

---------------------------Исейне ле, йолдаше,
йолдашене ти търнуват
и тебе викат да идиш

т.б. войнишка

---------------------------Мехмед съ збира торнува,
на Узунджовскин панаир
Мехмед си Айши викъши,

---------------------------Моли са, майчо, двори са
да та в низаман не влазям,
чи ку ти ида, ни дойда

т.б. войнишка

---------------------------- Моминке ле чернокичко,
чернокичко и рънокичко,
я тъ галям, ти ни знаеш,
да тъ сторим верен кавуль

---------------------------Речен бе камень река занела,
поарвъ са съвда геч заборева,
геч заборева, геч прежалева

---------------------------- Стани са, Гюлсюм, огизде
с кръпкана месечинкова,
е че ми слези надолу,
на земйълъна одая

---------------------------- Тодурке ле, либе ле,
се заминем, поминем,
се разсадаш босилек

---------------------------Мелодия с гайда
Бъйрече зелен и червен,
цалъ съ виеш годинъ,
цалъ съ виеш годинъ,
виеш се, не ръзвиваш съ

---------------------------

Ахмед и Смаил


Бъйрече зелен и червен,
цалъ съ виеш годинъ,
цалъ съ виеш годинъ,
виеш се, не ръзвиваш съ


---------------------------

Ахмед и Смаил


Ръфка Смаилу викаше:
- Я соа день подам нах майка, /2/
нах майка госка гулема

---------------------------Де съ е чуло, видяло
село без вода ва има,
на едно место имаше
и него мома чуваше

---------------------------

Предай са Кише Пинюва

Предай са Кише Пинюва,
предай са мое дъщерю,
-Как да са прида майчице,
га ми са руски очине,

т.б. предай се - да не се съпротивлява на смъртта

----------------------------Байряме, пусти, байряме
да беше барем он-беш гюн

---------------------------------------------------------------------------------------

V. Ахмед Исеинов Крушков, р. 1917, СтарцевоФатьминка плети джурапе
и ръби теньки ръкаве
да чака мюджеджиене,
га са аскерен развърне

Тб: мюджеджиене = вестители на добри новини, които получават подарък за новината - чорапи, пари и пр.
аскерен = войниците
михтюп = писмо
нагорян = изгорен
Тем: получила вест, че либето й - войник е болно

-------------------------изп. Ахмед Крушков и Хасан Мехмедов Контилов - р. 1926

Хъфка кадиря зъвала,
зъвала и наръчала:
- Ти яла тора, къдире,
и ърмаган ми донеси

---------------------------------------------------------------------------------------

VI. Ахмед Контилов р.1916, СтарцевоРечен бе камен река занела,
първа са съвда геч заборева...

---------------------------------------------------------------------------------------

VII. Блага Пачилова - р. 1934, Златоград- Стани ма, майчо, разчеши
и ма на ситно наплети,
чи ще нивеста да ида
в Топуклу, село големо

Тб: Топуклу = Средногорци, Маданско
илюм = смърт
момарене = годежниците
румане = думаше
подеха = отиваха
галени = любени

Тем: Зла мащеха погубва дъщеря си
и Любовна - двама млади остават заедно чрез смъртта

---------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Даут Мехмедов Санков - р. 1929, Старцево- Мине, майчина дъщере,
арнисай гали Дауте,
Даут е влизал в дюкенйън

Тб: Песен от тяхното село - описва случка, станала в с. Старцево..
арнисай = престани, стига
гали = люби
влизал = обвинен, че ограбил магазина в село
онкиши = 10

---------------------------------------------------------------------------------------

IX. Зикери Мехмед Агушев 1938, Старцево- Фатмице бялка, черночка,
Фатмице тенка, височка,
ти ли Мехметя апиваш,
ти ли му даваш вшнуно

---------------------------Свирчице, не засвире-а-вай,
любе ле, нимой запява,
любе ле, нимой запява,
чи ще ма жално разжелиш

---------------------------Йе заглавени по-галя,
по-галя да ги възвивам,
по-галя да ги възвивам,
оти съм и я главена

---------------------------Вий чули ли сте, не ли сте
ново какво е станало,
ново какво е станало
в Сьойджук, село голямо

---------------------------------------------------------------------------------------

X. Идрис Мехмедев Хаджимустафов, р. 1933, СтарцевоХавза е болна легнала
доло, в долнана махало,
ся цяло лято, прълятье
и цала равна година

---------------------------Фиданьо тънък и висок,
арнисъй ходи лефтер,
лефтер ти вакътъ мъминъ,

---------------------------Първъ съ съвда геч зъборева,
геч заборева,геч прежалева,
я си ми дайте първъна севда,
---------------------------Немой ма глави майчице,
дьено е хаскер копйели,
чи ще в аскеран да иде,
та ще ма млада остави,

---------------------------Збиръй са чайко търнова,
збира са пак си не ходи,

---------------------------Стани ми Ъсман позбери,
врит Драмаскине хекиме,
врит да ми дерман дънесат,

Тб: 1.хекиме= лекари 2.дерман= лекарство,лек 3. къдафан= чашка
4. мъслъхат =помощ 5. заманън= краят
---------------------------Дюшеме новъ, гръдена,
дубре си бяло камене,
дубре си бяло камене,
та не си мома лефтера

---------------------------------------------------------------------------------------

XI. Исуф Рашидов Метков 1907, Буково- Чул ли си, аго Мехмедъ,
белъ е дошла кинига
от Гюмюрджинън каймакан

---------------------------Това е гора хайдута,
тука съ крие Караджа,
Караджа ръча, поръча
Дъръдерскимнем хъяме

---------------------------------------------------------------------------------------

XII. Ибрям Сарачев 1917, Мехмед Куруджиев 1919 - с. Буково, МаданМинко, черночко момяче,
сбирам ти нишан продавам,
назад дъ ми го не воарниш

---------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Мехмед Фетахов, р. 1910 - Бyково- Бягайте, моми печински,
да си не слизам от конен,
да си не свалем тюфекън

---------------------------Врит си хаджие дойдоха
и Мустафа не дойде,
той си е тамо останал,
насъм, насреде дюняна,
дено е близку кебанъ

---------------------------Излял йе Делю въйводъ,
въйводъ Делю, хъйдутин,
заръча Делю, поръча
Деридерскеннем хъяне,
хъяне, кабадани

---------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Мехмед Хасанов Байрямов, р. 1937 - Старцево- Горице темна, зелена,
ти що си бално видела,
ти що си бално видела,
та си по дъно съхнала

---------------------------------------------------------------------------------------

XV. Мехметь Исеин Байрямов, р.1917 - Старцево- Ахмете, севдо голяма,
майка ти снаха йотбира -
отвън да хи е камътнъ,
вътре дъ хи е работна

---------------------------------------------------------------------------------------

XVI.

Мехмед - Старцево


- Бързай ми, бързай, любе ле,
та мъ по-бърже замини,
иди си друга загали,
друга, във другъ мъълъ

---------------------------

Мехмед и Исyф - БyковоПусбрали съ съ, събрали
до деветина овчере,
ъдин със друг съ спитвъхъ
кой ще Дъмьена измами

---------------------------

Мехмед - СтарцевоГоро горо лилянова

---------------------------

Мехмед - СтарцевоБайрям се мина, помина

---------------------------

XVII. Мохарем Исуф Топчиев, СтарцевоЯ бях на война йотишъл,
на война, на Цариграда,
Радка бях болна йоставил,
та ще ми пърсне децана

---------------------------Засбирал се е Мохамед,
засбирал, зайъртосовал,
засбирал, зайъртосовал
за Узунджовскиен панаир

Тб: зайъртосовал = приготовлява
румане = говори
кина = какво
мюрмюз = вид плат
андезе = мярка за дължина
кланял = молил
бушиндисал = изпразнил
тюфекън = огнестрелно оръжие
мърфко = малко
капие = врати
онкиши = 10
фортоми = въжета
пребил = премазал
ълли беш = 55
кайдиса = погуби

Текста у Блага /Пачилова/.

---------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Надежда Станиславова Пачилова, р. 1903 - Златоград-Ходи ли,съвдо по село,
ходи ли,находи ли са,
гали ли,нагалили са,

---------------------------Илимона съ заглави

---------------------------- Я подай си, майчице,
мояна тиха байлама,
с байлама да ти поцънкам
и желно да ти попея

---------------------------------------------------------------------------------------

XIX. Неизвестна изпълнителка - мах. Равно нивищеБъйрям съ минъ, поминъ,
мен съ гиздилу не сваля,
кънъ ми съ я фатилъ,
черен е въил станала

---------------------------Руска е межо зовала
горне и долне махала,
горне и долне махала,
дъ берът черни череши

---------------------------------------------------------------------------------------

XX. Непосочени изпълнители - СредногорциДевойко мари хубава (мъри+),
нам с теб кумшие не давът,
нам с теб кумшие не давът
ний с тебе дъ се земиме

---------------------------------------------------------------------------------------

XXI. Рамадан И. Хаджимустафов 1922Ахмете севдо голяма
- Ахмете, севдо голяма,
майка ти снаха йотбира

---------------------------------------------------------------------------------------

Ресим - СтарцевоЛятифка ми е липцала
три дена и два вечера,
нийде я нема никъквъ

---------------------------------------------------------------------------------------

Следващите записи са интересни с оглед на това, че стилът на изпълнителите се различава от останалите в същото село. По скоро напомнят на каракачански и на песни от Северна Гърция.

Риза Мехмедов Контилов, р.1922 - Старцево
Даут Мехмедов Санков, р.1929 Старцево


Айше, Сефтьово момьече до два-троица изяде и мойни Мехмет изяде


Айшинко севдим Айшинко сос ходи сос съ ръсходи, сос сурни жълти шълвере


Риза - Балада за момата войник - Пък Гирицкана дъщере


Риза - Балие конйън ковеше майка му ногъ държеше невяста диван стоеше


Риза - Вий чyли ли сте какво е ново станало в Мадан село големо


Риза - Врит са са сбрали, пудбрали топуклицкине (средногорци - маданско) девойки


Риза - Девлецка мома, моя сърчице излези си ми извън вратцана, да си ти видям бялоно лице, бялоно лице бяло ли ти е


Риза - Джемиле Исеинова, тя е ряничко станала


Риза - Задала са е Фатьминка


Риза - Майчице моя майчице Катро ще мйене къйдиса, плиткине да ми разплете


Риза - Майчице, моя майчице


Риза - Минка въз одер, низ одер бела коприна приприда насрещy варви Мехмете


Риза - Познаваш ли мъ, Смаиле, на сава хоро виено


Риза - Стани ми, Али, ортъсъй сивоно конче ранено,


Риза - Старцево - Излези види майчице - ТБ: Не е ритуална, но бабите плачат на тази песен, значи е спомен от време когато е била.


Риза - Чурешко, черна габерко чим беше цвята цветила пък рода не си родила


Риза - Ъхмете севдо голюмо бундже ие заман галихме галихме пък не зехме


Ъхмете писан михтарски


Исеин флазе фъф Софие


Риза и Даyд - Дъно мъмурън (офицера) йосльопне, га са иниден завърна иниден хъскер да зима, все хи на отбор йотбира


Риза и Даyд - Севдим съ сбираш, търнуваш ам мене комy оставяш


Риза и Даyд - Стига ми гали дъщеро атат хъжицкънъ бърчинъ


Риза и Даyд - Хайде щем, кузум, да идем във Смилен село голюмо


Риза и Дауд - Вчера съм госка ходила нах касъмова барчина нах yйковоно момече


Риза и Дауд - Пyстана Айша Младена, пyстана дyша шънлива


Риза и Дауд - Поседи, Хайдар ефендим поседи да са погалим, ти съва де щеш да найдеш, сакова хоро избрано


Риза и Дауд - Чул ли си ,севдо,Мехмете, чул ли си,севдо,не ли си, чим я невеста търновам


---------------------------------------------------------------------------------------

Салих Абдулахов 1940 - Средногорци

Та чули ли сте, не ли сте

---------------------------------------------------------------------------------------

Хака Шерифов Хаджибекиров 1938 Старцево - Моме моме я та галям ти не знаеш


---------------------------------------------------------------------------------------

Хамди Топов - Старцево


Турчин допадна малка моме


Фатмо, майчина дъщеро


Ран си бех сяла босилек


Я да си зема галеноно


Събра ли са са косаджие


Събра ли са са косаджие - 2


Не фалям ти са, юначе


Моме, моме, малка моме


Девойко мари хyбава вашана пуста махала

---------------------------------------------------------------------------------------

Хасан Кешфов р. 1945, мах. Равно нивище


Планино, зелен пущино ката година изидаш по един вакал кехае


Та чули ли сте, не ли сте кина е ново станало на джамийскана махала

---------------------------------------------------------------------------------------

Юмер Ахмед Камбуров 1938 - Старцево
Дуйни ми, лейни, бяль вятър


---------------------------------------------------------------------------------------

стари родопски песни автентични записи родопите мадан старцево равнища смолян смолянско родопска народна песен родопа старите родопски песни песен песна фолклор фолклорни изпълнения народно Николай Кауфман

Боян Добрев / Boyan Dobrev