петък, 28 юли 2023 г.

Ангел Гоев - Леене на куршум за страх, 1981

Ангел Гоев - Леене на куршум за страх. сп. Българска етнография, кн. 3-4, 1981

Ангел Гоев - Баене за страх в българската народна медицина, 1984

Ангел Гоев - Баене за страх в българската народна медицина. сп. Българска етнография, кн. 1, 1984

Евгения Троева - Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба, 2012

Евгения Троева - Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба. сп. Българска етнология, бр. 1-2, 2012

Облеклото между светското и религиозното: политики и идентичност - Ива Кюркчиева, Мая Косева, 2012

Облеклото между светското и религиозното: политики и идентичност - Ива Кюркчиева, Мая Косева. сп. Българска етнология, бр. 1-2, 2012

Галин Георгиев - Гайдарството в Родопите, 2010

Гайдарството в Родопите - музикално-фолклорно наследство и национална идентичнос. Галин Георгиев, сп. Българска Етнология, бр. 1-2, 2010

четвъртък, 27 юли 2023 г.

Елена Петкова - Социалистическата модернизация и българките мюсюлманки в Смолянски окръг 1959-1989

Елена Петкова - Социалистическата модернизация и българките мюсюлманки в Смолянски окръг 1959-1989 сп. Българска етнология, бр. 4, 2010

Вихра Барова - Социокултурно значение на родството в съвременността, 2013

Вихра Барова - Социокултурно значение на родството в съвременността. (стратегическо използване на родството в Средните Родопи, гр. Смолян) сп. Българска етнология, бр.3, 2013

вторник, 25 юли 2023 г.

Вихра Барова - Родовите срещи в смолянско от Възродителния процес до наши дни, 2008

Вихра Барова - Родовите срещи в смолянско от възродителния процес до наши дни, 2008 сп. Българска етнология, бр. 1 (2008)/ 19

четвъртък, 13 юли 2023 г.