понеделник, 3 април 2023 г.

Из фолклора на българите мохамедани: Разкази и легенди за Хъзър Неби - Стоянка Бояджиева. с. Лясково, с. Змеица, с. Беден, с. Сърница

Хъзър Неби - Стоянка Бояджиева Из фолклора на българите мохамедани: разкази и легенди за Хазър с. Лясково, с. Змеица, с. Беден, с. Сърница, с. Жълтуша