четвъртък, 4 май 2023 г.

Дюлгерите от Средните Родопи, 19-ти - 20-ти век - Таня Бонева, 1978

Производствен бит на дюлгерите от Средните Родопи през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти в. Таня Бонева, Българска етнография, 1978