неделя, 23 април 2023 г.

За Едно Дърворезбено Ателие в Родопите - Мила Сантова, 1983

За Едно Дърворезбено Ателие в Родопите - Мила Сантова, 1983 сп. Български фолклор, кн. 2, 1983