петък, 28 юли 2023 г.

Облеклото между светското и религиозното: политики и идентичност - Ива Кюркчиева, Мая Косева, 2012

Облеклото между светското и религиозното: политики и идентичност - Ива Кюркчиева, Мая Косева. сп. Българска етнология, бр. 1-2, 2012