петък, 28 юли 2023 г.

Евгения Троева - Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба, 2012

Евгения Троева - Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба. сп. Българска етнология, бр. 1-2, 2012