Sunday, June 9, 2019

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016Wednesday, May 15, 2019

Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012сатовча, долен, доленско, пеене, на високо, двуглас, триглас

Tuesday, April 16, 2019