Wednesday, February 13, 2013

Цветка Такова - Село Борино в миналото и настоящето на Родопите

Цветка Такова - Село Борино в миналото и настоящето на Родопите
Източник: Предоставена от автора

ЦвТ-Б by Rodopski_Starini on Scribd

цветка такова борино родопите родопска история родопи карабyлак доспат