Wednesday, February 13, 2013

Цветка Такова - Село Борино в миналото и настоящето на Родопите

Цветка Такова - Село Борино в миналото и настоящето на Родопите

ЦвТ-Б by Rodopski_Starini

цветка такова борино родопите родопска история родопи карабyлак доспат