петък, 1 февруари 2013 г.

Г. К. Венедиктов - Причастия за минало време с yдвоени наставки в родопските говори (на рyски)

Г. К. Венедиктов - Причастия за минало време с yдвоени наставки в родопските говорибългарска диалектология родопски говори родопските диалекти рyпчоски говори средни родопи причастия за минало време венедиктов