петък, 22 февруари 2013 г.

Старите родопски песни - 2. Архив на БАН, 1957 г.

Автентични родопски песни записани от акад. Николай Каyфман в 1957 година.
Източник: Институт за Изкуствознание към БАНХатие Чилингирова р. 1940, Фериде Филизова р. 1940 - Златоград

Ожени ли ме майчице


- Ужени ли ма, майчице,
найде ли рахать йудь меня,
найде ли рахать йудь меня,
наседе ли са приз мене?

Тб: рахать = спокойствие, приз = без, разшени = развесели, прогима = закуска, бара, лу = поне, сава = тази, ней-йъце = най-много

------------------------

Хатие и Фериде

Загалил юнак заследил

Загалил юнак, заследил
до трине руси девойки,
ъднъна беше близничка,
другана беше делечна

Тб: чергир = бакърен съд, въсьят = завещание, посторя = направя
------------------------

Фериде
Хранила майка гледала


Хранила майка, кутила
до три, до чет,ри дъщери.
Трине са в земе легнали,
една и Норка остана

Тб: кутила = отгледала, яце = много, гледай да ми са направиш = да оздравее, свроща = възвръща, насосова = продължава, чеирка = поляна, ливада
------------------------

Фериде Филизова


Какво е ново станало,
във мелка река широка,
на младешконо сабранье,
Ръска е от там паднало,

Тб:Ръскината песен - мелодията на Райфинка. Станало в 1953 г. в Златоград- нова песен
------------------------

Фериде Филизова


Стани ми бело момйече,
стани ми съвдо отвори,
носам ти ситен армаган,
ама да си го извадаш,
от шелянина пояси...
---------------------------------------------------------------------------------------

Кица Атанасова Петронова, р. 1888 - Златоград
Ангелина Димитър Василева, р. 1913 /дъщеря на Кица/


Вчера ми, майчо, заминах
край Одринските казарми,
моето любе немеше,

Тб: Градско влияние - не /вероятно за сборника/
------------------------

Кица


Момне ле мъри хубава,
стани са фати на хоро,
стани хорону заведи,
хоро е грозно без тебе

гиздило = премяна, катаденшноно = всекидневно, киречово = изцапано от вар /киреч = вар/
Тем: Харесва я и без да е пременена, Зпс: Записала текста Б. Пачилова
------------------------

Кица
Записвай аго записвай


- Писувай, аго, писувай,
писувай, не кандисувай,
писувай, не кандисувай
млада имам нивеста
------------------------

Коню, коню, сиви хрелен
------------------------

Кица и Ангелина Димитър Василева 1913 /дъщеря на Кица/

До две моми в махалана
и двене ги погалювам,
и двене ги погалювам,
погалювам, последювам
------------------------

Адна Марийка, адна у майка,
и та са лаха на деветина,
и та са лаха на деветина,
на деветина същи братчета
------------------------

Нимой ма глави, майчице,
на сива Фатме Менкувска,
сива е, майчо, грозна е
------------------------

Николю, младу копйъле,
ти ле Мехмете упиваш,
ти ли ми белнъ нъгадаш
ката ден и ката вечер,
ката ден и ката вечер
Фатма чернока да бъхте?

копйъле = момче, бъхте = бие, лу = само, нарусничева = възруса
------------------------

Триста са пушки пукнали,
триста юнака паднали,
най-напред падна млад Стоян.
Стоянована майчица
най плаче и най нарида

мъхръ = мухал
------------------------

Белили как съ белили
как са е кратил мисиран
летна са люлька сторили
на Инована колиба
------------------------

Хдила ли си, моминке,
надоло, нах градинкана,
видяла ли си, моминке,
юнацкен зелен босилек?

ендерки = вид цвете, айгъща = вид цвете, врить = всички
------------------------

Питайте руса девойка, прижелевали Стояна

------------------------

Дай ми боже ,гълъбово крилце,
да си фръкнам въф Русийска земе,
да си найда либе скуратлия,
да не пие вино и ракия,
------------------------

Пукат ли ти са устана,
заключени са вратана,
ако меж влези навътре,
ако мож земи и мене
------------------------

Ангелина

Пусто лудо пияно,
гиздаво са галехме,
се три четири години,
търнало да са упива

галехме= любехме 2.пъхъна= цена 3.ефтръна = клевета
------------------------

Драгано бела църнока,
де да та даде майка ти,
де да та даде майка ти,
в селоно на баш терзияна,
------------------------

Сине ле,майчин Стуяне,
оти лу съхниш и вехниш,
оти майци ти не кажеш,
белким ти го ще направи,

1.лу=само 2 сва= това 3.бално= тъжно 4. тора= довечера 5.булки, нону= какино
------------------------

Защо ми плачеш (гарванчо+), защо грачиш,
дали ми си (гарванчо+), огладняло
или ми си (гарваянчо+), ожъдняло?
------------------------

Кажи ми право, юначе,
тора през де щеш да минеш,
тора през де щеш да минеш,
да станам да са огиздя

тора = довечера, кърши = насреща, гинарчено = кладенчето, кладеме = поставим
зе ли ма щиш = ще ме вземеш ли
------------------------

Майчо, бъйремън не познах
от пусти клети сърхоше,
от пусти клети сърхоше.
Голем са байрем помине
и малък иде да дойде

сърхоше = пияница, жи = живее
------------------------

Еленко, Еленко, гиди рибо мренко,
не стой срещу мене, изгорях за тебе
------------------------

Майка си Рада плетеше
на високине одрове,
на виянине килюме

имана = богатство, сюрияна = стадо, кисим = хубаво
Тем: Майка й я придумва за богат ерген, но тя не го иска
------------------------

Разпуснал Кирю, разпуснал
негово стадо големо,
негово стадо големо
------------------------

На дворън има люта ебълка,
де да са молим деньом и нощом,
де да са молим деньом и нощом,
дано изсъхне люта ебълка

Тем: Зли свекър и свекърва
------------------------

Видях мома хубава
според белйък Дунава,
бело си лице миеше,
черни очи стреляше

бубайко = баща, доката = медна бакърена пара, бабульки = бубулечки
------------------------

Триста бяхме (милна мале+), триста харамия,
на вървяхме (милна мале+), как вървяхме,
извървяхме (милна мале+), ...
------------------------

Зъглавей си мъ, майчице,
заглавей и оженуй мъ,
дорде съм малък и глупав

лефтер = ергенско, вакъть = време, сосва = достатъчно, артисува = остава
------------------------

Айнва черноко моменце, да умреш да ма разправиш
------------------------

Заглавей ме, майно ле, оженяй ме
------------------------

Я не съм кривъ, майчице, га ми съ руски очине
------------------------

Нивясто млада, батькова,
майка и батко думаха,
майка и батко думаха,
------------------------

Горице, темна осойко,
що си бyдало цъфнала,

Тб: виж тази мелодия в с. Пирин
------------------------

Харам ти било, Айшинко
------------------------

Я си мене (Минко+), право кажи
сос да не таптем (Минко+), каловене,
------------------------

Меня от тебя омина,
пък тебя не оминова,
- Нема и да ти омили,
че са сме много галиле

галили = любили, драговали = обичали, въднъж = заедно, мехтеп = училище, уйгун = стройна
------------------------

Нови са медресе градили
да сбират нови телебе,
най са по-първ писали
Раиф хаджи Еминчено

Тб: помашка /песен/, медресе = училище към джамията, телебе = ученици, елиф = първата буква от арабската азбука
------------------------

Бяла съм за кадъна съм

- Бяла съм - за кадъна съм,
вакла съм - за алтъне съм,
ако ма не фатат, юначе
твоине жъльти алтъне,
изим ти давам, юначе,
връх мене друга да земеш

Тб: сравни - Смукетли ? та са Стано, не фатат = не ми приличат, изим = позволение
Тем: Знае цената си на хубавица
------------------------

Я да взема щоно галям,
та хич госка да ни ходя.
Взела го е малка мома,
побило е малко-много,
седнала е да му плаче

II. запис: /помашката/, Тб: Сравни с помашката
щоно = което, галям = любя, побило = минало време, яце = много, заболела = затъжила
ага = когато
Тем: Не иска да я заведе на гости у майка й
------------------------

Гюльсюмьо хаджи Моллова,
ти чула ли си , ни ли си
------------------------

Сюлейман маргаджияна
------------------------

Кадир си дойде от Скеча, та на вратана почyка
------------------------

Чека ти кажам, Гюлсюме, как върви Халил ..
------------------------

Мъри моме, малка моме, (аман+)
дигни очи, погледней ма,

Тб: Бд: турски макам
------------------------

Мари Тудоро, Тудоро,
мари дженлатска дъщерьо,
бива ли тора да дойдам?
- Бива ли, бива, хайдутче,
------------------------

Туно майчина дъщерьо,
кахно ми лежиш ко yмреш,
кахно ми лежиш ко yмреш,
как ще та прави майка ти
------------------------

Търнала майка, търнала със сина на манастиря

------------------------

Разсърди се малка мома
на майка си, на татка си
------------------------

Чим как мъ, майчо, породи
сакав вакъл каматън
------------------------

Метни ми, Кичко, киткана
да съ не метам в рекана,
да съ не метам в рекана,
че съм със скъпо гиздило

Тб: Песента е съчинил съпругът на певицата и я пеел, когато бил в добро настроение.
Бд: лична, съчинена от мъжа й, гиздило = премяна, бубайко = баща
------------------------

Мойно е Айше душлолу
от кюприена в в рекъна,
от кюприена в в рекъна,
рекъна да ма занесе

кюприена = мост, опреж = пред
------------------------

Заради тебе моминке
------------------------

Стани ми, бело момече,
стани ми, севдо, отвори!
Сън ли ни съ си наспало,

сън ли ни съ си наспало
в лефтерене вакъфе

Тб: лефтера = неженена
дребнинем = малките
аглъци = кърпи
едринем = големите

Тем: Като лефтера страдала от майка-мащеха
------------------------

Бил ма си галил джанъм, бил ма си мамил, от мала-майшка джанъм, та до голема
------------------------


Русе, малка моме, що си уникнала
------------------------

Гинко ле пиле писано
------------------------

Хайде щим, адаш, да идем
под Димовина пенджура,
... да прислушаме
------------------------

Моминке ле, черноокичко,
черноокичко, мръноокичко,
я та галям, ти не знаеш

Тб: мръноокичко = палава, хубава, галям = любя, кавуль = облог, чеир = ливада
гюннюкчие = надничари
------------------------

Я ми бех заспал моминке, на високана планина
------------------------

Уйчо ле хаджи Никола,
добрия цар са скриямо,
скриямо и замерямо,
------------------------

Пущино стара мерецка,
стара си остаряла си,
пък искаш млада невяста,
------------------------

Росни ми ситна росице,
оквасяй чаир тревица

квася - мокря
------------------------

Море заспали са юнак и девойче,
море заспали са на път на кръстопът,
Море който мине де девойче буди
------------------------

Турчине софеленине що ти е конче кахарно
------------------------

Що седиш Гюлюм що чекаш,
на големие капие,
------------------------

Еленке ле,любе ле,
пътян беше край село,
я го сторих Елено
------------------------

Сосва ма майчо провада,
се надвечер на вода,
------------------------

Икиндия са помина,
майчо, съвдана ни дойде,
дели са болен разболе,
или в дюкенъън остана?

Тб: 1. заглавил= згодил 2. ъйся= сега
------------------------

Караш ма, майчо, мъмраш ма,
скоро ще да ти забегнам,
много щеш варди патя ми,
много щеш варди патя ми,
де срешниш патник и друмник,
и пак ли нещеш да питаш,
------------------------

Мухамед збира тарнува,
с деда му и с бобайка му,
------------------------

Москофън са е наситил,
Шипка и Плавне седене,
Шипка и Плевен седене,
очине са му в Адирне,

Тб: 1.Адирне= Одрин 2.кундисал= установил 3.ики= дванадесет
4. бина= хиляди 5. хаскере= войници 6. мънахи= всичките
7.. този стих българите християни са пеели лреинъчен:
"да падат турски фесове"
------------------------

Майчице алехченчице, даль ти бех ... станала
------------------------

Москофън върви и пита:
де има вода студена,
де има вода студена,
де има сенка дебела,

Тб: 1.Дахън= гр.Златоград 2. Деридере= гр.Златоград
------------------------

Турчин допадна, малкя моме
на равни дворье
сас конче слиза (малка моме)
и си е пита
------------------------

Фатме е мома родила,
родила искутила,
родила искутила,
------------------------

Позачул ли си сине мой
------------------------

Терзийче ситно кибарче, хайда та вика ага...
------------------------

Майчице, не кратиха ли са
------------------------

Върви, Алийо, и гледай,
и десна ръка протегай,
..... майчеца,
... вода студена
------------------------

Байрече зелин и чървен, чим цяла съ вееш година
------------------------

Орешо зелен и цървен,
дано си държиш листено,
дано си държиш листено
досреди лето, пролетье
------------------------

Я съм подзиме легнала
------------------------

Жельничко любе, мильничко,
майка ли те е карала,
майка ли те е карала
или та е разбрала
------------------------

Имела майка беличка Стана,
възвикува йе ката утрина
------------------------

Ингице, моя итърво,
я ти съм Айше причула
в ситнънъ гора, зелена,
ситнънъ гора, зелена
със един млад ....

инге - лельо
------------------------

Хайде, Гюлсюм, хайде, джанъм,
чи тъ вика Ахмед ага,
ша та пита що си крала,
ще те пита що си крала
------------------------

Ангелина
Хайде, Гюлсюм, хайде, кузум,
да си сторим верен кавуль

кавуль - обещание
------------------------

Вечерай, майчо и легай
------------------------

Момече бело, чърноко
------------------------

Кисимлийче, кисимдарче
------------------------

Недельо, момне ле Недельо,
се ще да си та (леле+) попитам,
се ще да си та попитам:
Даль си от Бога паднала
------------------------

Елено, моме Елено,
син ми си пламе стъкнала,
син ми си пламе стъкнала
------------------------

Руса си майка плитеше
на високине одрове,
на високине одрове,
на виянине килюме
------------------------

Загалиха са мома и юнак,
ни стърпехъ съ, приследиха съ,
ни стърпехъ съ, приследиха съ
през ситна гора, гора зелена

Тб: посимясала, погирясала = разубедила
------------------------

Стано льо, ти първо любе
------------------------

Майка Януда плетеше
и хитро си я yчеше
Тб: историческа и за цар Костадин
------------------------

Хранила майка, кутила
до три, до чет'ри дъщери,
трине са в земя легнали,
една и Норка остана
------------------------

Коста е сватба възмиксал,
цало е село скалесал,

Тб. От с. Долен
------------------------

Сафа Сюльмана зовала – ти яла тора Сюлмане
------------------------

Я подай си, майчице,
мояна тиха байлама, /2/
с байлъма ще ти поцънкъм
и желно ще ти попея, /2/
------------------------

Илимона са заглави
на големоно Гаговча (?)
------------------------

Счува ми са майчо льо,
кавал ли свири или не
------------------------

Ангелина

Гьоргьо льо,китка кичена,
майчина недокичена
сос ходи, Гьорги Костувци,
костовци кажа неверни

Тб: 1.сос= стига 2.маге= магия
------------------------

Госпут Ангелй питъше:
-Ангеле и архангеле,
де бе Ангеле до ъйсе?

айсе (ъйсе) - сега

---------------------------------------------------------------------------------------

Надежда Станиславова Пачилова, р. 1903 - Златоград

Я подай си, майчице,
мояна тиха байлама,
с байлама да ти поцънкам
и желно да ти попея

---------------------------------------------------------------------------------------

Блага Пачилова 1934

Стани ма, майчо, разчеши
и ма на ситно наплети,
чи ще нивеста да ида
в Топуклу, село големо

Тб: Топуклу = Средногорци, Маданско, илюм = смърт, момарене = годежниците
румане = думаше, подеха = отиваха, галени = любени
Тем: Зла мащеха погубва дъщеря си
и Любовна - двама млади остават заедно чрез смъртта

---------------------------------------------------------------------------------------

Василка - Златоград

Царят съ е подфудулил
подфудулил подголямил

---------------------------------------------------------------------------------------стари родопски песни автентични записи родопите мадан старцево равнища смолян смолянско родопска народна песен родопа старите родопски песни песен песна фолклор фолклорни изпълнения народно Николай Кауфман помашки християнски мюсюлмански български народни
Боян Добрев / Boyan Dobrev