понеделник, 25 февруари 2013 г.

Старите родопски песни - 3. Архив на БАН, 1957. Старцево

Автентични родопски песни записани от акад. Николай Каyфман в 1957 година.
Източник: Институт за Изкуствознание към БАНс. Старцево , Маданско , Смолян
Южна България Родопи

Изпълнения на деца (грyпа девойки 11-14 г.)
Кадрие Ахмедова Дрянкова 1946
Фатма Ахмед Байрямова 1943
Хасие Ахмедова Камбурова 1944


Айша Хасанова Кичукова 1923
Ахмед Исеинов Крушков 1917
Хасан Мехмедов Контилов 1926


-----------------------------

Кадрие


Де съ йъ чуло, видело (мъри+),
чернънъ земйъ без вода,
на едно место имаше
и нея мома чуваше

Тб: чуваше = пазеше, фильжаньчек = чашка, забалял = затъжил, тембик = заръка
------------------------------


Лятоно ньема наситъ
и лефтероно ходенье!
Ходите, моми, лефтери,
ходите, лефтеровайте, /2/
седете, не женейте са
------------------------------

Севдице погалена

- Съвдице погальована,
от евель не видьована,
във пътьън не срещована,
пък ти ма мене забури

съвдице = мила / погальована = обичана / евель = отдавна / забури = забрави /лу=само
------------------------------


Севдим се сбираш тръгнуваш
- Севдим са сбираш, търнуваш,
йъм меньъ /ъ/ кому йоставеш?
- Йоставем си та, невясто,
въз майка и въз бубайко
------------------------------


Фидано тънък и висок

- Фиданьо тенък и висок,
арнисай ходи лефтера,
лефтер ти вакъть помина

арнисай = престани, лефтера = неомъжена, вакъть = време, главила = сгодила
------------------------------


Руска въз река низ река

Руска въз ряка низ ряка
шалъм шалварйъ сурнеше,
послед я юнак следеше

сурнеше = влачеше / послед = след нея /пахъна = цена /секис = осемнадесет
андезе = мярка за дължина = 0,80 м
------------------------------


Вчера си срещнах севдата

Вчеръ си срещнах сувдънъ
нъ в тясно длего сокачье
------------------------------


Мехмеде китко виена

- Мъймьете, китко вийъна
и разцветена къдийко,
а га въз село идеше
как ти за мене рекаха?

Тб: /Пеят/ 2 чифта / къдийка = градинско цвете / севда = любе / (e)нва = онова
хаймана = скитница / верена = неуредна / кладе = срожи, постави / юмън = умът
оттука = оттогава / двель = дали / криюм = скришом / ейсе = сега / направи = оздрави
писанана = шарената / одая = стая
и Айша Хасанова Кичукова 1923
------------------------------

Джамиле Юсеинова

Джамиле Исеинова,
тя я раничко станала,
равни е двори размела
със босилькова метлица

Тб: В песента е описана действителна случка от с. Старцево, станала към 1880 г. Героят на песента - Ахмед Исеинов бил убит от Иво Кантарджиев, подкупен от агата, като по този начин агата отмъстил за честта на дъщеря си.
Бд: Да сравня бавната песен, изпята от няколко и след това от един певец /като са много не е ли по-равномерна пулсацията/.
гирясал = хванал / сафрана = софрата / пазе = взема / прада = уби / рукна = викна
Азун дере = Неделино, Маданско / галюмо = голямо / вакъть = време / силях = оръжие
припела = заплакала
------------------------------

Ахмете севдо голяма
Ъхметьо съвдо голяма,голяма
------------------------------


Мене си седи драгоно

Менье си седи драгоно,
йот ся я лято пролято,
тазе ще китки да садя,

1. тазе=пресни,нови 2.руба= дрехи 3. севда=любе 4.фатам=хващам 5. загалена=залюбена
------------------------------


Мойно бално нийде няма - ни фъф село, ни фъф гора
------------------------------

Моята севда обична

Мояна съвда съвгелим
люто щъ дъ я покълна,
дано я лу врит ни стигне,
то ку я стигне лу йъдно,
то си е лу то сосива

съвда=любов / съвгелим=обичана, обична / лу=само / врит=всичко / сосива=достатъчно
------------------------------


Галиш ме севдо не галиш

- Галиш ма, севдим, не галиш
барйъм мъ йъднъж пуглйъдни,
с твоине черни очинки

галиш=любиш / севдим=любе / барйъм=поне / очинки=очички /скирдосам=запомня /кина=каква
Алехче = с. Старцево
------------------------------


Ран си бех сяла босилек
ран и сугарен, майчице
------------------------------

Карънлък ми е в очине
ни могъ дъ тъ о...
------------------------------

Свате мъри, пустъ свате,
каква ми си снаха дала
------------------------------

Байрям се мина помина

Бъйрям съ минъ, поминъ,
мен съ гиздилу не сваля,
кънъ ми съ я фатилъ,
черен е въил станала
------------------------------

Гори ми гори юначе
- Горяй ми, горяй, юначе,
дано за мома изгориш
------------------------------

Загалил юнак, замамил
до двене руси девойки,
------------------------------

Дай си ма майчо, дай си ма
------------------------------

Мале ле, моя майчице,
домятай ми дворьено,
домятай ми дворьено,
допрашай ми киткине

Тб: Бд: Някои отделни колиби, 2-3 къщи, близки до Старцево. Децата пеят двугласно - явно жители из Неделино. /Хипотетично/: Многото хороводни песни в 2/4 явно говорят за приемственост от времето на хорото. Някои от тях са се деформирали ритмично - 2 + 3 и пр. допрашай = доокопай, бюльбил = славей, мучко = малко, прикье = чеиз
------------------------------

Дъщерю моя хубава,
фъф пътьън върви копуле.
Излези, позна ли го щеш
-Познах го, майчо, познах го

Тб: Както разширяването на последния такт с "фермата" при пиринските /примерно/ песни на застъпване е наложено от факта "застъпване", така и при родопските.
------------------------------

Мома седи на бял Дунав,
според бяли Дунава,
бяло си лице миеше,
черни си очи стреляше

Тб: Мома седи на бял камен - с. Неделино
бубайко = баща, бубулки = буболечки, арис = ориз
------------------------------

Китки, китки, лятни китки
йотзад горъ занесени,
йотзад горъ занесени,
приз бяль Дунав пренесени,
на бял камен пасъдени

Тб: Бд: Вероятно била танцовална в 9/8, но спряна от игра се деформирала.
пасъдени = посадени, мучко = малко, въспръшени = прекопани
------------------------------

Тодорке ле мънинке,
все зъминъм, поминъм
------------------------------

Нашине съвди съвгели
врит китки и врит босильок,
врит китки и врит босильок,
врет невен и врит керофен

Тб: съвди = либета, съвгели = обични, врит = всички , Бд: 3 + 2 + 3
------------------------------

Пияна ли си та дремеш
- Пияна ли си, та дремеш?
- Ни съм пияна, ни дремя,
снощи съм меже имала,
та съм да бяло садяла

Тб: меже = седянка, бяло = съмнало, онбеш = петнадесет, киши = дyши
Бд: Зачатък на общо в родопската песен - тука недоразв.
------------------------------

От поглеждане що бива
Ът поглявъне що бива,
що бивъ /ъ/ и що станува
---------------------------------------------------------------------------------------

Идрис Мехмедев Хаджимустафов, р. 1933, Старцево
Хамди Топов - Старцево
Девойко мъри хубава
син ли си пламен стъкнълъ,
стъкнълъ и нъвъйлилъ
------------------------------

Идрис
Ам не помниш ли майчице
куга през Мерич вървехме,
през Мерич,през кюприена,

Тб: 1.Мерич= гр.Одрин 2.кюприена= моста 3.ялуцкине= турски 4. пенжуре= прозорци 5. кърдия=зелка 6. махни са=отбий са, 7. бейютуранева= вид цвете
------------------------------

Група девойки - Старцево

Руска майка й плетеше
и хитричку я ючеше:
- Я га ми подеш, дъщеро,
на царевине дворове,
------------------------------

Фатмиша навън, навътре,
майци хи измет вършеше:
- Излези видяй, майчице,
кина ми са е задало

Тб: измет = работа, кина = какво, ся = сега, мучка = малка, ортусай = приготви
момарчица = сватовница
------------------------------

Голям съм байрам играла
Голюм съм бъйрем играла
та си го не съм познала,
пък ся ще мальки да игра
------------------------------

Очите ми са върху всички
Ъчине ми са вър сякъф,
сърцено ми е вър ъдин,
сърцено ми е вър ъдин,
вър ъдин дели кънлия
------------------------------

На дворън има, /2/
лютъ ябълка, лютъ ябълка.
То не е било, /2/ люта ябълка, /2/
ами е било, /2/ мояна съвда, /2/.

Тб: съвда = любе, кина = какво, ище = иска, търси
Бд: 3 по 3, но тука понеже не се играе, се е развалило.
------------------------------

Кадрие - Старцево
Пуста Ясия Маданска, /2/
триж я в Яниже ходила,
триж я в Яниже ходила, /2/
чет'ри е шишя изпила
------------------------------

Три съм нишана върнълъ, /2/
и друг ми иде да дойде, /2/
и нега викам да върна, /2/

Тб: ъйной = онзи, каматън = хубав, млоку = много, шъкъ = шега
------------------------------

Ходи ли, севдо, ходи ли,
ходи ли, находи ли са,
гали ли, нагали ли са?

Тб: Типично женска севдо = любе, гали = люби, кинану = каквото
------------------------------

Гледай, гледай, бре юначе,
бре юначе, бре гидийо,
бре юначе, бре гидийо,
бельки тъ щъ фъйда дъби
------------------------------

Хасане, севдим Хасане,
ческа ми има межица,
ческа ми има межица,
ко ти е чалъм, та ела

Тб: ческа = довечера, межица = седянка, чалъм = сгода, удобно, немой = недей
абидиш = посетиш, кътра = коя, гидия = лудетина, копеле = момче, трям = на три
насоса = стигна, достатъчно, хътте = искаш
------------------------------

Ахмед Исеинов Крушков 1917 - Старцево

Фатминка плете чорапи
Фатьминка плети джу-/ъ/-рапе
и ръби теньки ръкаве
да чака мюджеджиене,
га са аскерен развърне

Тб: мюджеджиене = вестители на добри новини, които получават подарък за новината - чорапи, пари и пр. , аскерен = войниците, михтюп = писмо, нагорян = изгорен
------------------------------

Ахмед Крушков и
Хасан Мехмедов Контилов 1926 - Старцево

Хъфка кадира зовала
Хъфка кадиря зъвала,
зъвала и наръчала:
- Ти яла тора, къдире,
и ърмаган ми донеси
------------------------------

Ахмед и Хасан - Старцево
Тръгна момиче за вода

Торна момече за вода
низ невястине дворове:
- Хайде, невясто, на вода!
- Я не ща, лельче, я не ща

Тб: харкуми = менци, лельче = съседке, йся = сега, бинишън = връхна дреха
ганосанкону = калайдисан, гевгерче = съд за вода, лу = само, какно = както
писанана = шарената, капие = врата, порта, катри = кои, сва = това, галиш = любиш
------------------------------

Хамди – Старцево
Кафеджи вакло копеле

- Каведжи, вакло копйъле, /2/
сос ми, каведжи, миновай,
сос ми, каведжи, миновай,
през нашти равни дворове, /2/

Тб: Имало е добри гайдаджии и кавалджии., копйъле = момче, сос = стига, търнало = тръгнало, махнало = отбило, паслала = постлала, халище = одеало от вълна
------------------------------

Хамди – Старцево
Фатме майчина дъщерьо

- Фатмо, майчина дъщеро,
оти ми идеш кахърна,
оти ми идеш кахърна
от двана вриса студени?

Тб: Пентатоника, кахърна = тъжна, вриса = кладенци, стана ми = превърна се, Дахън, Даръ дере = Златоград, балнуно=мъката, ъбарей = събличай, инжие=гердани, севдово = любовно
------------------------------

Айше Раифова Букова 1942 – Старцево
Я слушай синко майка си

- Я слушай, синко, майка ти,
макар да ти е мащеха, /2/
Не ходяй, синко, по село,
по Милькинине седянки, /2/

Тб: Долненска /песен/, хубава! Доленски песни, учила ги от момичета от с. Долен.
------------------------------

Айше Бyкова
Хайрие Бегова 1945 и
Хасие Мехмедова Билюкбашева 1946
Отсреща върви мамо мъри

- През упор върви (мамо мъри+), /2/
мучка мънинка, /2/
в ръчинка носи, /2/
чевре телено, /2/

Тб: Двуглас, хубав случай., през упор = отсреща, чевре = женско украшение, коланче
------------------------------

Айше Хайрие Хасие
Та подай си ми майчице

Та подай си ми,майчице /2/
моена тиха байламо,
ат батявана адая,
нихо ще да я поцънкам,

Тб: 1.байламо= тамбура 2.адая= стая 3.кутро= кое 4.галя= любя 5. кисим= хубава
------------------------------

Айше Хайрие Хасие
Път Буково ще да мина

Път Буково ща да мина,
път Мехметйъвън бял конак,
ъ га ма видиш ,любе ле,
та навън немой излиза,

Тб: 1.под 2.Буково село в Маданско 3.конак= къща 4.немой=недей
5.пенджурине= прозорци 6. кина= какво
------------------------------

Врит са сърцана шънливи
Врит са сърцана шънливи,
пък е лъ мойну кахърно,
да гори,майчо,да гори,
да гори и да чернее,

Тб: 1.врит= всички 2.шънливи= весели 3.лъ= само 4.мойну= моето 5. кахърно= тъжно 6. галила= любила 7.ъчине= очите 8.замаря=погубя,затрия 9.мейдан= мегдан 10.лефтери= неомъжени 11.вритям=на всички 12.елан= шега 13.пъходи= клетва да не се ожени
14. съва= това
------------------------------

Гюльсюме ми е липцала

Гюльсюме ми е липцала,
од ашам на два сахате,
нийде я нема никаква,
че се Гюльсюме причули,

Тб: 1.липцала= избягала 2.ашам= мръкване 3.сахате =часа 4.туф=тука
5.привърви= нанижи 6.скеченскине= ксантийски-от гр.Ксанти
7.гюмюжюнски= гюмюрджински= от гр.Гюмюрджина 8. камене=маниста
------------------------------

Жаним,Тункеле,главяничке ле

(Жаним+) Тунке ле,главяничке ле,/2/
збирам ти нишан правадам /2/

сфреди= развали
------------------------------

Пак си е болна Ясия

Пак си е болна Ясия /2/
пак си я боли главана,
ни има да и помине,

Тб: 1.ни има=ни има няма 2.нава = това 3.илюмска= мъртвешка 4. селе= ходжи
------------------------------

Айше

Яно Янке ще ти дойда

- Яно, Янке, ще ти дойдам,
ще ти дойдам тая вечер,
ще ти дойдам тая вечер,
ще ти дойдам на седянка

Тб: Пренесена от с. Долен /чужда/
------------------------------

Айше
На медже са ме викали
- На меже мъ съ зовали,
/и/ на меже и на попрелька,
имам ли изим да ида?
- Имаш ми немаш, дъщеро,
на межона щеш да идеш.

Тб: Доленска /песен/.
------------------------------

Караш ме майко и мъмреш
- Каръш ма, майчо, и мъмраш,
йъм мъ ни карай, ни мъмрай,
скоро ще да ти залипцам
за дено видиш бърчина
------------------------------

Кадрие с група девойки
Нали си любе заминал

- Не ли си, любе, заминал
през ситна горъ зеленъ,
неме ли китки момини
лъ една да ми донесеш

Тб: неме = нямаше ли, лъ = само, поне, заглавим = сгодим, нишан = подарък, който годеникът поднася на годеницата, имащ значение на гаранция, хъръта = хубост, пъднъсйъ = гордост, ко й немя = ако нямаше
------------------------------

Кадрие с група девойки
Отвън е дошло майчице

- Ъдвън йъ дошло, майчице,
дену съ погалювахме
и още посльедувахме,
пък ти мъ нему не давъш

Тб: Скъсяват по-голямата трайност /тенденция/. , погалювахме = любихме, развали = разстрои, кимну = тъжна, селям = поздрав, севда = любе,
Тем: Ще вземе посочения от майка й, но ще й се сърди, че не й е позволила да вземе който й е на сърце.
------------------------------

Кадрие с грyпа девойки
Учи ме майко научи

- Учи мъ, майчо, научи
как да си мома измамя!
- Стани са, сино, огизди
с булькиново ти гиздило

Тем: Майчин съвет да се предреши по женски, за да прилъже мома
------------------------------

Кадрие с грyпа девойки
А бре юначе гидийо

- А бре юначе, гидийо,
яце е лоша майка ти,
лоша е, къскънджийка е,
не дава да съ земъме
------------------------------

Кадрие с дрyга девойка
Казвай севдо казвай

- Казувай, севдо, казувай,
кина щеш да ми лъ кажеш
ът галяньено нататък,
нито съм яла, ни пила

севдо = любе, кина = какво, галяньено = любенето, инкяр = ядосване
------------------------------

Кадрие
Мъри пъстро е пиле съпило мъри

(Мъри+) пъстро е пиле стъпило (мъри+),
пъстро е пиле стъпило
на червен кълем ябълка, /2/

Тб: Бд: I-я път пее с проходящи тонове, но след това избистря пентатониката.
Пентатоника. Ауфтакт.
------------------------------

Кадрие с група девойки
Вий чули ли сте не ли сте

Ве чули ли сте, не ли сте
къкво йе ново станало,
къкво йе ново станало
във Долен, във ...
------------------------------

Мехметь Исеин Байрямов 1917
Ахмете севдо голяма

- Ахмете, севдо голяма,
майка ти снаха атбира -
отвън да хи е камътнъ,
вътре дъ хи е работна
------------------------------

Грyпа девойки Старцево
Запейте, моми, запейте

- Пяйнете, моми, пяйнете,
кясим ни мойте продава!
- Ни кясим не продаваме,
ам още прикуповаме
------------------------------

Пустото лудо пияно
Пустоно лудо пияно,
гиздаво съ галехме,
гиздаво съ галехме
ся три-четри години
------------------------------

Група девойки
Обикнал бях ягадим

Загалил бя (ягадим+), загалил бя (ягадице+),
загалил беа комшицко девойче,
/ъ/ загалил бее комшицко девойче.
Ся са галим, /2/
ся са галим цели три години, /2/

Тб: Бд: Малко, но сигурен 2-глас. Важно: сравни вариянт на родопска песен, пята в ... Дай бавна 2-гл. песен от Пиринския край - свободна ритмика - затова пее винаги една I-ви глас.
------------------------------

Не намирам ти махана
- Не находъм ти мъхънъ,
ти си лефтеро копйъле,
та ходиш вечер пъ село

т б: находъм = намирам, мъхъна = недостатък, лефтеро = неомъжено, копйъле = момче
приправяш = разправяш, доносничиш
------------------------------

Забравих да те попитам
- Зъбаръм дъ тъ попитъм
дъм ходил ли си нах ханън,
пил ли си къве шикерли

Тб: зъбаръм = забравям, дъм = че, фильжан = чаша, мъсрафън, мъсърифйън = разноски
------------------------------

Ти мене севдо остави
- Ти менйъ, севдо, остави,
ти мьене кахър не бери,
я съм ъдничка у майка
------------------------------

По-рано като се любехме
По-напреж га съ галехме,
бяль бешечервен трендрафель,
пък ся кина си станъла,
лице си жълту пожълтя
------------------------------

Галени га се не вземат
Галйъни га са не вземат,
тяхнуно бално колко е
------------------------------

Карлъко синя барчина
Карлъко синя барчинъ,
карлико темен облако,
чим очченцей съ ъд няйде,
------------------------------

Севдице мое севгели
Севдице мое севгели,
се бешенлива смейлива,
пък ся си кимна кахърна,

------------------------------

Момяче върши бъсмица
Момьяче върши бъсмица,
-Кому я вършиш,момьяче?
-Тебе я върша,Хасане,

б: 1.върши= шие 2.немой= недей 3.денене= дните 4.концене=свършва
------------------------------

Мехметювана майчица
Мехмутювана майчица,
лу плаче ич не млъкнува.
Мехметь ът земя пръдумъ:

Тб: 1.лу= само 2.денис =море 3.потоне= яхър,предверие 4.адая=стая 5.Четак= гр.Устово /сега квартал на гр.Смолян/ 6.бужекъж=легло,място до камината 7.дечкове= деца
------------------------------

Риза Мехмедов Контилов, р.1922 - Старцево

Стани ми Али приготви
- Стани ми, Али, ортъсъй
сивоно конче ранено,
дъ щъ нъдолу дъ слязъ,
нъдолу, них Гюмюрджине

------------------------------


стари родопски песни автентични записи родопите мадан старцево равнища смолян смолянско родопска народна песен родопа старите родопски песни песен песна фолклор фолклорни изпълнения народно Николай Кауфман помашки християнски мюсюлмански български народни
Боян Добрев / Boyan Dobrev