Saturday, April 1, 2017

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг - Анастасия Пашова, Петър Воденичаров

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг
Анастасия Пашова, Петър Воденичаров, 2011

ВъзрПроц-АнПаш-ПВод by Rodopski_Starini on Scribd
Анастасия Пашова, ЮЗУ „Неофит Рилски“