Wednesday, March 15, 2017

Структура на сватбената песен "Ела се вие, превива" - Радост Иванова, 1975 г.Структура на сватбената песен "Ела се вие, превива" - Радост Иванова
сп. Български фолклор, кн. 2, 1975 г