събота, 11 март 2017 г.

Арабски елементи в българския музикален фолклор - Ст. Джуджев, 1976

Арабски елементи в българския музикален фолклор - Ст. Джуджев
сп. Български фолклор, 1976 г