Tuesday, February 20, 2018

Стоян Дечев - Старите каменни чешми от Родопите, 2014Стоян Дечев - Старите каменни чешми от Родопите, 2014
Източник: Българско е-списание за археология