вторник, 20 февруари 2018 г.

Стоян Дечев - Старите каменни чешми от Родопите, 2014Стоян Дечев - Старите каменни чешми от Родопите, 2014
Източник: Българско е-списание за археология