Показват се публикациите с етикет доспат. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет доспат. Показване на всички публикации

вторник, 21 юни 2011 г.

Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1954 г

Записвани от Алексей Шулговски (1903 г), проф. Райна Кацарова (1928 г), Йордан Стоянов (1926 г), Eлена Стоин (1954 г.)
в селата Барутин, Чавдар, Дьовлен (гр. Девин), Мугла, Давудьово (Давидково), Доспат, Кестенджик (Кестен), Колиби Дерджилери (Ждребово), Настан, Наипли (Буйново)

-------------------------------

Бела съм, бела, юначе
Калина мома, Калина
Карай, мале, кого караш
Минка е рано ранила
Немой ма, майко, провада
Оди ли на ново село
Заспала дилбер девойка
Болна лежи Незифинка
Айде, айде да бягаме
Дуйни ми, дуйни, силен ми вятер
Руфейко бялко, с кого шъ вървиш?
Кена йе чудо станало във Арда село големо
Изгори ма, изсуши ма, Фейминке ле, моме
Майчинко, мила майчинко, сърдитко ми е любено
Айшинку, чапкън девойко
Аман ми, аман, майчице, от сая чепкън девойка
Чирешка е цвет цветила
Събрали са, събрали, деветима терзии
Девойко, мари хубава
Ела се вие, превива
Я са, Гергино, йожени
Гизди се, кичи, Тодоро
Глава ли те боли, сино мой
Гледай ма, писан Мехметьо
Хайде моме, тува надолу
Ходил е юнак, ходил, целички девет години
Изсуши ма, дуветри ма, Фейминке ле, моме
Отишел ми е Караджа Каракадию на двори
Лено, сестро Лено
Наимаш ли са, бре Марку
Молих та, майчу, и молих, не можих да та измоля
Назифинка болна лежи, болна лежи, душа бере
Събрали са се, събрали от девет села големи
Сафие Сюлмана зовала, зовала гу е, рукала
Сахида се е загубил, нийде го нема на конак
Севдице мое, севдилна, къде са сбираш, тънуваш
Славейче, пъстро пиленце
Стани ми, Айшо, отвори, Айшинко
Сюлюлю, Сюлюлю, Сюлмане
Тодоро, мари хубава
Яжте и пийте, йолдашлар
Заспал юнак във гора зелена
Излези, майчо, погледни, кина ми носи рекана
Йолдашлар, беним кардашлар
Долнукрайско момиче, кара ли тебе майка ти?
Кольо е село разшенил на теткови му кьошкьове
Мари мучко, моймиченце
Мома седи на юдрове, на юдрове, на кьошкьове
Вчера ми ходих, майчинко, на долничкана махала
Вчера ходих, мале ле, на Марица на вода
Коне, коне, сиву коне
Защим си дошел, юначе
Кукувичана ми закука в честана гора зелена
Юнак си карат през село
Нема ли майкя, Дели Юмер
Кога са з Браим галейми
Йочи, йочи, пусти черни йочи
През подземи съм легнала
Стани ма, майчо, испрати сая утрена раничко
Йопери ми, бре джайнем, чеврицана
Юначе, лудо и младо, ко имаш севда на мене
Кажи ми, кажи, горо льо
Девойкя мари хубава
Лой чуло ли си, не ли си, какво е ново станало
Не ходи, момне ле, на вода
Сипи ми вино да пиям
Стани, девойкя, погледай
Йо ле ле брато, яла до мене
Юначе, лудо и младо
Кена е ново станало в Мемково село големо
Кадона седи в бахчона
Трендафиле, мойе любе
Заплакала е, джайнем, Стара планина
Заспала дилбер девойка
Какво е ново станало в среде Ескече
Мома е крала алтоне
Аман ми, аман, майчинко
Сипи ми вино да пия, девойко
Галихме са, пиленце
Росице, руса девойко
Сали е рано подранил
Ситна йе роса роснала
Торнала мома на врис на вода
Триста са пушки пукнали
Ясно е слонце огряло
Ала имам снашка
Севдалино моме
Девойко, мари хубава
Селим е меджьо збирал
Не фалем ти са, юначе
Легнала мома
Каде си сама торнала
Каленфирко дилберко, ти червена ябълко
Китчице, мари, китчице
Мари момиченце, ни мало, ни големо
Моме, моме, малка моме
Сечером темна е могла
Я га си одий надолу
Залюляла са Юрдана
Юнако, вакло юнако
Майчинко, мила майчинко
Заспала дилбер девойка
Я поизлизай, Яно мари, на куле, на дилбер калинджа
Алие, любе, Алие
Али паша е кондисал

.
.
.
-----------------------------------


Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

събота, 9 април 2011 г.

4/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов

4/4 През вакъфските села - 1907, В. ДечовВиж също:
1/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
2/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
3/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов
4/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов

3/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов

3/4 През вакъфските села - 1907, В. ДечовВиж също:
1/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
2/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
3/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов
4/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов

2/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов

2/4 През вакъфските села 1907, В. ДечовВиж също:
1/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
2/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
3/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов
4/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов

1/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов

1/4 През вакъфските села 1907, В. ДечовВиж също:
1/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
2/4 През вакъфските села 1907, В. Дечов
3/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов
4/4 През вакъфските села - 1907, В. Дечов