събота, 16 април 2011 г.

Родопски песни - 7, 1880-1906

Ахъ-челебийско (Смолянско) - Смилян и Горно Райково: 1. Момице тенка височка, 2. Да знаеш, майчо, 3. Снощи сам дашол ат пазар, 4. Излези, майчо, да видиш, 5. Сос ва ма карай майчинко, 6. Какна съм, майчо, загалил, 7. Хюсеин са е пабалел /съответства на "Разболел ми са млад Стоян"/, 8. Загалил сам анна мома, 9. Сос ми меновай, момне ле
Рупчоско: 1. Санлива сноха, дремлива, 2. Задали са са, подали, 3. Сега за девет години, джанъм
Речник с обяснителни думи

Да знаеш, майчо


Стоян са е разболел /Хюсеин са е поболел/
Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)