неделя, 17 април 2011 г.

Родопски песни - 8, 1906

с. Ковачевица, Неврокопско

с. Сафтъще, Рупчоско


Поснисни са Шер планино (Поспусни се, Шар планино)
(Тъга на затворник към семейно огнище) 

 Мехмед попада зад Шар планина в девет годишен затвор. В тъгата си към родна земя и семейно огнище, той се моли на планината да се сниши и види своите домашни. Послушва го планината и Мехмет вижда и се научава, че дечицата му пораснали, едното пита за баща си, а другото за майка си, която била починала. 

Сега ми станват девет години, 
Мехмет ми лежи в тевна тевница, 
Хем си ми лежи, лежи и плаче:
 - Та поснисни са, Шер планину,
 да си ми видя нашена земя,
 нашена земе, старана макя,
 Първоно либе с дребни дечинки!

 Пуснисна си са Шар планина,
 Мехмет си видя теахнана земя,
 и си ми виде старана макя,
 На двор сидеше, ф роки даржеше,
 ф роаки даржеаша ду двенеа деаца.
 Едноно дяте си а питаша:
 - Йох ле ле, бабу, де ми е бобу?
 Пък си му баба окулну казва:
 - Твоен е бобу в чуздана земя,
 ф чуздана земя, в тъавна тявница.
 Женцкуну дятя жалну питаше:
 - Де ми я бабу, моена макя?
 - Твое е макя в чорнана земя.

Слушана от Мехмед Брамалиев.Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)