Показват се публикациите с етикет мюсюлмани. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет мюсюлмани. Показване на всички публикации

сряда, 7 март 2012 г.

Приемането на Исляма на Балканите - Антон Минков

Conversion to Islam in the Balkans - Anton Minkov

Антон Минков е специалист по история и османистика.
Защитава дисертация в престижния Монреалски университет "МакГил". В момента научните му интереси са свързани с влиянието на демографските промени върху сигурността и стабилността на Близкия изток във връзка с етническите конфликти.
Работи като съветник по националната сигурност и отбрана на Канада.

* * *

"Възгледите и разбиранията на местните изследователи относно определено събитие често са в конфликт с възгледите на външните изследователи. Истина е, че местните изследователи са потопени в собствената си среда и се чувстват задължение да задоволят изискванията на местната публика, като по този начин не могат да постигнат обективността и свободата на външния изследовател."

Османското владичество в България винаги е представяно от местните учени като "най-черния момент в историята", а ислямизацията като "трагедия", "асимилация", "насилие" и продукт на "религиозна дискриминация". Когато няма доказателства за насилствеността на ислямизирането, българските учени го представят в негативната светлина на икономическата принуда - "били са толкова отчаяни, че са приели исляма за да се спасят от тежките данъци".
Местните учени, стремейки се да угодят на националистическите настроения на средата в която са потопени, не успяват да се абстрахират и да погледнат обективно на събитията. Този мироглед е продукт на породилите се националистически настроения през 19 век, които довеждат до формирането на националните държави на Балканите. Тези националистически настроения се базират на етническа нетолерантност и омраза към всичко различно. В световните енциклопедии през 20 век навлизат термините "балканизация" и "балканизирам" със значение на "разделяне на враждебно настроени групи хора".

Уикипедия - Балканизация

See also:
Communist Modernisation and Gender: The Experience of Bulgarian Muslims 1970-1990
Lenka Nahodilova


антон, минков, ислямизиране, мохамедани, мюсюлмани, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, балканите, ислям, изтурчване, потурчване, pomaks, bulgarian muslims, родопски старини, rodopski starini, rhodopes, rodopi, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι

събота, 14 май 2011 г.

Сватбените родопски песни на българите мохамедани

Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)