четвъртък, 30 юни 2011 г.

Родопски песни. Записал Алексей Шулговски, 1903 г.

Родопски песни, Шулговски - 1903


Първите записи на фолклор в България с технически звукорегистриращи средства за научни цели датират от началото на XX в.
Учителят по пеене в трикласните станимашки училища Алексей Шулговски, родом от Украйна, записва с фонограф върху восъчни цилиндри народни песни от българското мюсюлманско население /Чепеларе, Богутево, Добралък, Павелско и др./ в периода между 1903 и 1906. Твърди се, че музикалният педагог и фолклорист е записал около 500 родопски народни песни с мелодии и текстове, от които са запазени само около 23 дешифрирани текста, публикувани в сп. “Родопски напредък” през 1906 г. [Витанова, 1967]. За съжаление, до нас не са достигнали оригиналните цилиндри със звучаща музика.


Шлг - 1903 by on Scribd
2. Три ми са сватби станали от малък Байрем до голем


Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)