четвъртък, 14 април 2011 г.

Родопски песни - 4, 1906

1.Eа ми съм, майчо, загалил, 2. Равно йе поле широко за ходене, 3. Торнала ми е Назифкя /съответства на "Торнала ми е Йеница"/, 4. Азминку лю, пиленце, 5. От голем Байрем до малък,
двадесте сватби станаха, 6. Загалих мома каматна

1. Аман ми рекох, майчинко


3. Торнала ми е Йеница5. От голем Байрем до малък

Виж също:
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)