петък, 30 март 2012 г.

1740 г. Описание на диоцези Тракия и Македония

Oriens Christianus in Quatuor Patriarchatus Digestus;
Michaelis Le Quien, 1740

Единственото бегло споменаване на Смоленон /Смолеморум/ е в подчинените на Филипи епископии, провинция Македония, диоцез Илирия. Това отново поставя под съмнение дали средновековният Смоленон от 9-12 век съвпада с родопското село Смилян (тур. Исмилян) или Смоленон трябва да се търси около Филипи в Егейска Македония. В други източници Смоленон се посочва близо до Мъглен или като старото име на Мъглен в западна Егейска Македония.
Източните родопски епископии са описани в диоцез Тракия, провинция Филипополис. Повечето са локализирани и съвпадат с византийските крепостни градове Лютица, Йоаница(Перперикон), Агатоники, Левкия, Великия.
Западните Родопи се покриват от епископии Никополис (ад Нестум - Неврокоп).
Отново няма конкретно доказателства за съществуването на епископия със седалище в село Смилян.


Oriens Christianus 1740 - M... by Rodopski_StariniOriens Christianus 1740 - T... by Rodopski_Starini
Виж също:
За Висарион Смоленски или как Родопите се сдобиха с измислен светец
Средновековни византийски епископии в Родопите
родопски старини, rodopski starini, тракия, македония, филипопол, philippopolis, родопи, траянополис, одрин, едрине, адрианопол, епископия смоленон, смоленорум, смолен

сряда, 28 март 2012 г.

Средновековни епископии в Родопите

Средновековни византийски епископии, покриващи територията на Родопите.

Описание на историческите епископии от 9-12 век.
Георгиус Кондиус, 1729

-Епископия "Родопи Траянополис" - покрива градовете по крайбрежието на Егейско море на юг от планината: Траянополис, Дидимотихи, Макрис, Мисинополис, Анастасиополис, Порон, Ксанти, Перитеории, Теодорити
-Епископия "Филипи Македония": Теории, Полистили, Великия, Христополис, Смоленон (Смоленорум), Кесарополис, Алектриополис
-Епископия "Филипополис Тракия": Агатоники (крепост в Изт. Родопи), Лютица (крепост в Изт. Родопи), Скутарии (на сев-изт от Пловдив), Левкия, Блепти/Влепти, Драмица, Йоаница (до Перперикон), Констанция, Великия/Беликия, Вуковон/Букоборум

В случая не се знае дали Смолен (Смоленон, Смолена, Смоленорyм) се припокрива със сегашното родопско село Смилян (тур. Исмилян) в Родопите, тъй като в десетки описания е посочено, че Смолен е подвластен на областния град Мъглен (Могленон, Могленорyм), който е в централна Егейска Македония и е доста далеч от Родопите. На други места се посочва, че Смолен е в горната част на Моглен, а в трети източници Смолен е представен като предишното име на Моглен. ("Partitio Regni Graeci, 17)

1729 Georgius_Codinus_Curop... by Rodopski_Starini on Scribd******************************************************************************

Критическа история на религиите и обичаите на източните нации,
1685 година

The Critical History of the... by Rodopski_Starini on Scribd


*****************************************************************************

"В началото на 1212 Инокентий III основава митрополията във Филипи в Македония, отбелязана в "Писмата на апостолите", и поставя няколко епископии под юрисдикцията на своя архиепископ, чиито имена остават неизвестни и енигматични; те са наречени Елефтерополис, Касиополис, Полистрии, Великии и Морени, които според мнението на ЛаКиен са най-вероятно следните места: Алектриополис или Алекторосо, Кесарополис, Полистилиус, Беликиа и Смоленорум. Епископията Валака, която е точно до Филипи, най-вероятно е мястото наречено Кавала." - Наръчник по географията и статистиката на църквата, 1868 г.

Handbook of the Geography 1868 by Rodopski_Starini on Scribd*************************************************************************

Церемонии и религиозни обреди на различни нации от познатия свят. 1736 г.

Ceremonies and Religious Cu... by Rodopski_Starini on Scribd*********************************************************************
1729, Георгиус Кодинус - Описание на църквата в Константинопол

1729 Greek Bishops - Georgi... by Rodopski_Starini on Scribd*******************************************************************

Диоцез Тракия 1740 г.

Oriens Christianus, T. I by Rodopski_Starini on ScribdВиж също:
За Висарион Смоленски или как Родопите се сдобиха с измислен светец
родопски старини, средновековни епископии, родопите, rodopski starini

понеделник, 26 март 2012 г.

Абрахам Ортелиус, 1585 г. Описание на Тракия, Дакия и Мизия.

Уикипедия - Абрахам Ортелий

Абрахам Ортелий (Abraham Ortelius) е първият картограф, който окомплектува и издава сборен атлас с карти през 1570 година - Theatrum Orbis Terrarum. В него са включени исторически карти съставени на базата на трудовете на древногръцките географи (Тукидид и Страбо): карта на Римската империя, на завоеванията на Александър Македонски, на древна Тракия с населяващите я племена и пр. В последващите му атласи, Ортелиус включва и осъвременени карти на Тракия, която по негово време вече е позната като османската провинция Романия. Описанията по-долу са от изданието от 1585 г.

Ort Thr - Verso 1585 by Rodopski_Starini on ScribdOrt - Dac Moes 1585 by Rodopski_Starini on Scribd
Родопски старини, rodopski starini, Rhodopes, Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, Thracia, Tracia, Thrace, Moesia, Misia, Dacia, Bulgaria, карта, карти, древна, Тракия, Дакия, Мизия, България, Родопи, Родопите, стари карти, тракийски племена, беси, одриси, кикони, добери, агриани, пеопли,