понеделник, 26 март 2012 г.

Абрахам Ортелиус, 1585 г. Описание на Тракия, Дакия и Мизия.

Уикипедия - Абрахам Ортелий

Абрахам Ортелий (Abraham Ortelius) е първият картограф, който окомплектува и издава сборен атлас с карти през 1570 година - Theatrum Orbis Terrarum. В него са включени исторически карти съставени на базата на трудовете на древногръцките географи (Тукидид и Страбо): карта на Римската империя, на завоеванията на Александър Македонски, на древна Тракия с населяващите я племена и пр. В последващите му атласи, Ортелиус включва и осъвременени карти на Тракия, която по негово време вече е позната като османската провинция Романия. Описанията по-долу са от изданието от 1585 г.


Родопски старини, rodopski starini, Rhodopes, Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, Thracia, Tracia, Thrace, Moesia, Misia, Dacia, Bulgaria, карта, карти, древна, Тракия, Дакия, Мизия, България, Родопи, Родопите, стари карти, тракийски племена, беси, одриси, кикони, добери, агриани, пеопли,