сряда, 28 март 2012 г.

Средновековни епископии в Родопите

Средновековни византийски епископии, покриващи територията на Родопите.

Описание на историческите епископии от 9-12 век.
Георгиус Кондиус, 1729

-Епископия "Родопи Траянополис" - покрива градовете по крайбрежието на Егейско море на юг от планината: Траянополис, Дидимотихи, Макрис, Мисинополис, Анастасиополис, Порон, Ксанти, Перитеории, Теодорити
-Епископия "Филипи Македония": Теории, Полистили, Великия, Христополис, Смоленон (Смоленорум), Кесарополис, Алектриополис
-Епископия "Филипополис Тракия": Агатоники (крепост в Изт. Родопи), Лютица (крепост в Изт. Родопи), Скутарии (на сев-изт от Пловдив), Левкия, Блепти/Влепти, Драмица, Йоаница (до Перперикон), Констанция, Великия/Беликия, Вуковон/Букоборум

В случая не се знае дали Смолен (Смоленон, Смолена, Смоленорyм) се припокрива със сегашното родопско село Смилян (тур. Исмилян) в Родопите, тъй като в десетки описания е посочено, че Смолен е подвластен на областния град Мъглен (Могленон, Могленорyм), който е в централна Егейска Македония и е доста далеч от Родопите. На други места се посочва, че Смолен е в горната част на Моглен, а в трети източници Смолен е представен като предишното име на Моглен. ("Partitio Regni Graeci, 17)******************************************************************************

Критическа история на религиите и обичаите на източните нации,
1685 година

*****************************************************************************

"В началото на 1212 Инокентий III основава митрополията във Филипи в Македония, отбелязана в "Писмата на апостолите", и поставя няколко епископии под юрисдикцията на своя архиепископ, чиито имена остават неизвестни и енигматични; те са наречени Елефтерополис, Касиополис, Полистрии, Великии и Морени, които според мнението на ЛаКиен са най-вероятно следните места: Алектриополис или Алекторосо, Кесарополис, Полистилиус, Беликиа и Смоленорум. Епископията Валака, която е точно до Филипи, най-вероятно е мястото наречено Кавала." - Наръчник по географията и статистиката на църквата, 1868 г.*************************************************************************

Церемонии и религиозни обреди на различни нации от познатия свят. 1736 г.*********************************************************************
1729, Георгиус Кодинус - Описание на църквата в Константинопол*******************************************************************

Диоцез Тракия 1740 г.Виж също:
За Висарион Смоленски или как Родопите се сдобиха с измислен светец
родопски старини, средновековни епископии, родопите, rodopski starini