неделя, 4 март 2012 г.

Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава


Евгений Радушев - Помаците.
Християнство и Ислям в Западните Родопи
с долината на р. Места
15 - 30те год на 18 в., Кн. 1

Втора глава: Eтнорелигиозни процеси в Западните Родопи и Поместието под османска власт - основни положения. 1. Една уникална ситуация, 2. За подходите, 3. Субект-обект на ислямизацията. Причини и мотиви за преминаване към исляма, 4. Смисълът на историографските митове за ислямизацията

ER1 - Ch II by Rodopski_Starini on ScribdРодопски старини / Rodopski Starini / Rhodopes / Западни Родопи / Неврокоп / Поместието / Muslim Bulgarians / Pomaks, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, ΠομάκοιEвгений Радушев - Помаците. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава

Eвгений Радушев - Помаците. Християнство и Ислям в Западните Родопи. Кн.1


Евгений Радушев - Помаците.
Християнство и Ислям в Западните Родопи
с долината на р. Места
XV в. - 30те год на XVIII в.
Кн. 1

Увод.
Първа глава: Западните Родопи и Поместието като част от османското социално-икономическо пространство. 1.За властта и хората в държавата на Османовци, 2. Социално-икономическите параметри на средата, 3. Социално-икономическата среда и институции

ER1 - Ch I by Rodopski_Starini on Scribd


Eвгений Радушев - Помаците. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета главаЕвгений, Радушев, помаците, помаци, българи мюсюлмани, мохамедани, ислямизация, приемане на ислям, западни родопи, неврокоп, pomaks, western Rhodopes, Nevrokop, Mesta, места, pomak, Πομάκοι, Pomaklar, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι

петък, 2 март 2012 г.

1904, Л. Милетич - Поземлената собственост и войнишките бащини в турско време

1904, Милет ВБащ by Rodopski_Starini on ScribdЛюбомир, Милетич, поземлена, собственост, войнишки, войнушки, войнуци, войнугани, Родопски старини, Rodopski Starini, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι