събота, 3 март 2012 г.

Г. Бончев - Принос към петрографията на Източните Родопи, Сборник на СУ, 1904-5Виж също:
1901, Г. Бончев - Принос към петрографията на западните Родопи

Източни Родопи, Eastern Rhodopes, Родопски старини, Rodopski starini, Бончев, петрография