петък, 2 март 2012 г.

1904, Л. Милетич - Поземлената собственост и войнишките бащини в турско времеЛюбомир, Милетич, поземлена, собственост, войнишки, войнушки, войнуци, войнугани, Родопски старини, Rodopski Starini, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι