Показват се публикациите с етикет войнугани. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет войнугани. Показване на всички публикации

петък, 2 март 2012 г.

1904, Л. Милетич - Поземлената собственост и войнишките бащини в турско времеЛюбомир, Милетич, поземлена, собственост, войнишки, войнушки, войнуци, войнугани, Родопски старини, Rodopski Starini, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι

вторник, 28 февруари 2012 г.

1904, Д. Ихчиев - Исторически принос за войниганите /войнуците/

Войнуците са християни на доброволна служба в османската армия - конници, пехота и обоз. Селата, които осигуряват подобни войници се ползват с особена защита пред закона, а войнуците се смятат за свободни поданици на султана. Особен интерес представлява острият тон, с който султанът осъжда своеволията на местни събирачи на данъци и лихвари и изрично поръчва на кадиите да защитават раята от подобни посегателства.

"При това за общо знание на всички ви явявам, че ония рая-данъкоплатци, които поради материалното си състояние би сполучили о време и без всекакъв шумъ би си изплатили и внесли доброволно въ императорската ми хазна своите определени данъчни суми — такъв род данъкоплатци да се считат от държавната ми власт за редовни и изправни данъкоплатци, към които сте длъжни да се отнасяте вежливо, учтиво, благородно и да им отдавате подобаващия им се почит и уважение."Keywords: войнуци, войнугани, войнигани rodopski starini, родопски старини