Показват се публикациите с етикет войнигани. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет войнигани. Показване на всички публикации

вторник, 28 февруари 2012 г.

1904, Д. Ихчиев - Исторически принос за войниганите /войнуците/

Войнуците са християни на доброволна служба в османската армия - конници, пехота и обоз. Селата, които осигуряват подобни войници се ползват с особена защита пред закона, а войнуците се смятат за свободни поданици на султана. Особен интерес представлява острият тон, с който султанът осъжда своеволията на местни събирачи на данъци и лихвари и изрично поръчва на кадиите да защитават раята от подобни посегателства.

"При това за общо знание на всички ви явявам, че ония рая-данъкоплатци, които поради материалното си състояние би сполучили о време и без всекакъв шумъ би си изплатили и внесли доброволно въ императорската ми хазна своите определени данъчни суми — такъв род данъкоплатци да се считат от държавната ми власт за редовни и изправни данъкоплатци, към които сте длъжни да се отнасяте вежливо, учтиво, благородно и да им отдавате подобаващия им се почит и уважение."Keywords: войнуци, войнугани, войнигани rodopski starini, родопски старини