събота, 9 април 2011 г.

2/3 Чепеларе: черковно-училищни работи от заселването до 1873, Васил Дечов

2/3 Чепеларе: черковно-училищни работи от заселването до 1873, Васил Дечов