Saturday, April 9, 2011

1/3 Чепеларе: черковно-училищни работи от заселването до 1873, В. Дечов

1/3 Чепеларе от заселването до 1878 - В. Дечов