събота, 9 април 2011 г.

3/3 Чепеларе: църковно-училищни работи от заселването до 1873, В. Дечов

3/3 Чепеларе: църковно-училищни работи от заселването до 1873, Васил Дечов