Saturday, April 9, 2011

3/3 Чепеларе: църковно-училищни работи от заселването до 1873, В. Дечов

3/3 Чепеларе от заселването до 1873, В. Дечов