сряда, 16 май 2018 г.

Магията във фолклора и бита на странджанци - Панайот Маджаров, 1985

Сториньнята и правиньнята (магията) във фолклора и бита на странджанци - Панайот Маджаров.
Български фолклор, кн. 4, 1985странджа, магии, магия, сторено, правено, фолклор, вярвания

сряда, 24 януари 2018 г.

Влиянието на Захарий Зограф в Средните Родопи - Николай Клисаров

Влиянието на Захарий Зограф в Средните Родопи през втората половина на XIX век
Николай Клисаров

Проблеми на изкуството 1/2011

събота, 1 април 2017 г.

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг - Анастасия Пашова, Петър Воденичаров

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг
Анастасия Пашова, Петър Воденичаров, 2011

Източник: Югозападен университет „Неофит Рилски“

ВъзрПроц-АнПаш-ПВод by Rodopski_Starini on Scribd
Анастасия Пашова, ЮЗУ „Неофит Рилски“